Velkommen til Årsmøte

Det innkalles hermed til årsmøte 2024. i SEJFF, på Hertåtangen klubbhus. Torsdag 7 mars 2024. kl.19.00.

Publisert: 01. februar 2023 kl. 09.44

Sist oppdatert: 28. januar 2024 kl. 16.25

  Saksliste:

 1. Åpning ved lede                       
  - Godkjenning av innkalling
  - Godkjenning av dagsorden.
  - Valg av ordstyrer
  - Valg av referent.   
  - Valg av tellekorps
  - Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
   
 2. Årsmelding fra styret og utvalgene fra siste kalenderår.
 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.
 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.
 5. Styrets forslag til årsplan for 2024.
 6. Styrets forslag til budsjett for 2024.
 7. Fastsettelse av foreningens kontingentandel for 2025.
 8. Valg i henhold til §8.
 9. Eventuelt.

Dersom noen av medlemmene har saker som de ønsker tatt opp på årsmøtet, må disse være lederen i hende innen 21 februar.

Styret møter kl. 18.00, en time før årsmøtet begynner.

Bevertning.

Etter årsmøtet blir det film.

       Vel møtt!

//Styret