Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Fiskekort

Fiskekort for vann innen gamle Svelvik kommune kjøpes på VIPPS nr #921530

Fiskeregler:

1. Barn og ungdom under 20år fisker gratis.
2. Sesongkort gjelder fra 1.1 til 31.12.
3. Kortet gir rett til å fiske med intill 3 stenger.
4. Bruk av garn og oter er forbudt.
5. Vi gjør oppmerksom på strenge regler i enkelte vann når det gjelder bading/vading og bruk av båt(kano/bellyboat e.l.)
6. Norske lover gjelder.

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.