MENY hamburgermeny Close-menu button
Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

Litt historikk, utvalgets oppgaver og sammensetning

Hundeutvalget består av 4 medlemmer og varamedlem.

Leder har plass i foreningens styre.

Medlemmene velges av årsmøtet for 2 år av gangen.

 

Hundeutvalget skal:

1.        Ta seg av aversjons dressur hund/sau, sporings- godkjenning, eventuelle utstillinger og jaktprøver.

2.        Ta seg av hundeeiernes interesser i foreningen.

3.        Sende styret beretning om arbeider som er utført inneværende år i forkant av årsmøte.

 

Hund/sau dressur

Utvalget sørger for at alle som ønsker det, kan få dressert hunden sin mot angrep på sau.

Dressuren foregår kun i sommerhalvåret, fortrinnsvis i juni og august, aktuelle datoer vil bli lyst ut på våre hjemmesider og facebook. Dressuren utføres kun av autoriserte dressører som er medlemmer i foreningen.

Det dresseres for både medlemmer og ikke-medlemmer, alle hunderaser er velkommen.

 

Blodspor/ettersøk

Når behovet melder seg kjører utvalget kurs innen blodspor/ettersøk, også dette i regi av autoriserte instruktører fra foreningen.

 

Trening

Utvalget tilrettelegger for trening av hund på hare, rådyr og fuglehunder i skogen før jaktstart, men før det må hunden ha gyldig saue renhetsbevis. Dette kreves fordi treningen foregår i tidsrommet før saue sanking.

Treningstidene er normalt fra 21.august og frem til jaktstart, dette vil bli publisert nærmere på hjemmesider og våre facebook sider.

 

 Hundeutvalgets medlemmer 2020 - 2021

Leder:             Glenn Espen Küstner         414 51 645

Medlem:          Vetle Küstner                    948 61 856

Medlem:          Henrik Syvertsen               932 43 927

Medlem:          Bente Helgerud                 911 08 941

 

Varamedlem:    Hilde Nøren                      900 94 920​​

 

​Innstruks for hundeutvalget

 Hundeutvalget skal: 

  • I samarbeid med styret, planlegge og iverksette tiltak med hensyn til bruk av hund under utøvelse av jakt, og jakt trening, samt bidra til allmennhetens forståelse for bruk og restriksjoner i bruk av hund.

  • Organisere trening av jakthunder i foreningens jaktterreng i samarbeid med styret og grunneiere.

  • Følge opp og delta i kommuneplanarbeid i den hensikt sikre medlemmenes adgang til jakt og jakttrening med hund.

  • Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret. 

  • Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.

  • Planlegge og stå ansvarlig for foreningens arrangementer og aktiviteter relatert til bruk og trening av jakthunder i foreningens regi, herunder planlegge og holde minst ett medlemsmøte i året.

  • Utarbeide årsberetning som skal forelegges årsmøtet 

  • Rapportere om sin virksomhet kontinuerlig til foreningens styret.

  • Utvalget gir anbefalinger til styret om regler og begrensninger for bruk av (jakt)hunder i foreningens terreng, herunder har utvalget også ansvar for skriftlig informasjon om de regler og begrensninger som til enhver tid gjelder for hundeeiere.

  • Alle hunder som benyttes til jakt og jakttrening i Vjff`s terreng skal har godkjent «prøvebevis aversjonsdressur», som ikke er eldre enn 2 år. ​

Viktig informasjon angående trening av hund i Vestsiden JFFs terreng fra 21. August 2015.

​​Det er også i år mulig å trene hund fra 21.August. Det er kun tillatt med 5 hunder av gangen. Dagen deles i to, formiddag fram til kl 14:00 og ettermiddag fra 14:00 slik at flest mulig for tilgang.

Det er kun mulig å bestille tid for en dag av gangen, sånn at flest mulig får mulihet til å trene. 

Påmelding gjøres hos Bent Koksvik på tlf: 45483660. DETTE SKAL GJØRES!!

NB. Alle som skal slippe hund i terrenget til Vestsiden JFF før elgjakta, må ha sauerenhetsbevis som ikke er eldre en 2 år.