MENY hamburgermeny Close-menu button

Oppsyn

INSTRUKS FOR JAKT- OG FISKEOPPSYN

​​​​

Medlemer 2020-2021

Glenn Espen Kustner         414 51 645                     Leder.

Stian Uthne Hansen           945 03 707                      Leder Viltstell

Frode Kristoffersen            950 29 025                       Leder Fiskestell   

Solvor Tandberg                977 03 240                       Medlem

Henrik Syvertsen                932 43 927                      Medlem     

Morten Hellerud                480 04 453                        Medlem ​

Thom Inge Røren               918 23 103                      Medlem

Arne Guddal                       918 52 733                      Medlem               

 

Instruks:

 1. Lederen av jakt- og fiskeoppsynet er nestleder i styret, og deltar i oppsett av utvalget. 
   
 2. Jakt- og fiskeoppsynet konstitueres av styre for ett år av gangen med den kompetanse styret mener er nødvendig.  
   
 3. Alle medlemmer av jakt- og fiskeoppsynet har taushetsplikt om alle forhold som avdekkes som følge av oppsynets virksomhet. 
   
 4. Ledere i Viltstellutvalg og Fiskestellutvalg inngår normalt i Jakt- og Fiskeoppsynet. 
   
 5. Medlemmene i Jakt og fiskeoppsynet skal kontrollere at jakt og fiske foregår etter de retningslinjer som er bestemt av styret og grunneiere. 
   
 6. De skal også ta imot og behandle klager og anmeldelser fra utenforstående, og gi anbefaling til styret om tiltak / oppfølging av disse. 
   
 7. Medlemmene i oppsynet skal ha (ID) papirer som identifiserer dem som medlemmer av foreningens Jakt- og fiskeoppsyn. 
   
 8. Utarbeide egen aktivitetsplan og budsjett for et år av gangen. 
   
 9. Utarbeide årsberetning som skal forelegges årsmøtet. 
   
 10. Rapportere om sin virksomhet kontinuerlig til foreningens styre.