Jakt

Alta Jeger- og Fiskerforening inviterer til predatorjaktkonkurranse for 2019/2020 og oppfordrer alle jegere til å delta i denne konkurransen.

​​​​Et økt fokus på predatorjakt vil være svært nyttig for våre småviltbestander som for tiden lever under stort press fra økende bestander av predatorer som rev, kråke, ravn, mår, røyskatt og mink.

Det er opprettet en egen gruppe på Facebook, men dersom du ikke har Facebook, kan du sende bilde av predatoren du har skutt, med dato og skuddplass til [email protected]

Du finner siden på Fb hvis du søker på: Alta Jeger- og Fiskerforening Predatorjaktkonkurranse

Skriv gjerne noen ord om hvordan jakten foregikk samt hvor lenge du har jaktet.

Send inn bilder av fangst fortløpende, absolutt siste frist for innsendelse er jaktslutt.

Jaktslutt:
Rev - 15 April
Ravn - 15 Mars
Kråke - 31 Mars
Mår - 15 Mars
Villmink - 31 Mars

Konkurranseregler:

Denne konkurransen gjelder for jakt og fangst i Alta under lovlig jakt. Husk å jakte lovlig, innhent tillatelse hos grunneier eller kjøp småroviltkort hos FeFo https://www.fefo.no/jakt/smarovvilt/.

Alta Jeger- og Fiskerforening baserer oss på tilliten til jegerne, og har ikke kapasitet til å kontrollere alle individene.

Skyter dere flere dyr på en​ dag, ta gjerne et samlebilde.

Et dyr=ett poeng/lodd. Trekning i konkurransen vil bli gjennomført i juni 2020. Premier blir oppdatert fortløpende.

Resultater og oppdateringer vil følges på Facebook-gruppa. ​

 

 

Aktuelle lenker for jegere:

Brønnøysundregisteret for å betale jegeravgift.

Jaktkort

Jakttider