MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakthund dressurinsktruktør

Vil du bli jakthund dressurinstruktør ?

Publisert 13. oktober 2022 kl. 12.19

Sted: Førstevannshytta Sør-Varanger Jeger og Fiskeforening.                 

Tid: 

 • Lørdag  6 august                    kl 09.00-21.00 
 • Søndag 7 august                    kl 09.00-21.00 

Målgruppe:

 • Aktuelt for alle som ønsker å bli jakthund dressurinstruktører i NJFF. 
 • Anbefales også for jakthundeiere som ønsker å få mer kompetanse om hund og jakthunddressur. 
 • Kurset er obligatorisk for de som ønsker å bli NJFF instruktører innen jakthunddressur. 
 • Alle deltakerne må på forhånd gjennomført kurset; Jakthund grunnkurs 6231. 

Teori og praksis «går hånd i hånd» gjennom hele kurset. 

Deltakerne skal først lære teorien bak øvelsen, før de skal praktisere dette på egen hund, før de igjen skal instruere de andre i øvelsen: Veiledning og instruksjon med instruktør/lærer, forelesning, gruppearbeid, diskusjon, demonstrasjon og praktisk trening/arbeid 

Det skal legges vekt på egnethet for praktisk øving for deltakerne. Instruktøren vil fortløpende vurdere hver kandidats kunnskaper om hund og instruksjon, spesielt med tanke mot egnethet som fremtidig instruktør. Instruktøren vurderer kandidatene som bestått/ ikke-bestått. Alle deltagerne skal inneha instruktørrollen i praksisdelene, samt demonstrere innlæringsveien for de forskjellige øvelsene. 

Læringsmål

 • Deltakerne skal få god innsikt i dressur av jakthunder og de momenter som skal til for å få en lydig og dressert jakthund i hverdagen og på jakt. 
 • Deltakerne skal kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i de ulike øvelsene. 
 • Deltakerne skal selv kunne lære inn momentene på egen hund. 
 • Deltakerne skal selv kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs. 

Deltagerne bør ha med: 

 • Egen hund 
 • Leiebånd (180 – 200 cm) 
 • Dressurhalsbånd/lenke 
 • Leke hunden er vant med å bruke (fille etc) 

Kurslitteratur/materiell

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.  Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører. Dette kan bestilles i NJFF butikken https://njffbutikken.no/boker-og-hefter/

Kvalifiserende/test/eksamen:

 • Avsluttende praktisk eksamen den siste dagen. 
 • Alle deltakerne skal instruere nye ekvipasjer i utvalgt øvelse. 
 • Instruktøren vurderer kandidaten som bestått/ ikke-bestått. 
 • Deltatt som aspirant på minimum 1 dressurkurs, studieplan 326 eller 327. 
 • Alle trinn over må være gjennomført før du blir autorisert. 

Studieplan 328 Jakthund dressurinstruktør: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/328

Pris: kr 2 500.- medlem i NJFF/ kr 3 200.- ikke-medlem.
Påmelding i aktivitetskalenderen

Påmeldingsfrist: 29 juli 2022. Begrenset med plasser – først til mølla.

For spørsmål kontakt Fylkesinstruktør i Jakthunddressur Morten Riise tlf. 91158661, eller Fylkessekretær Linda Hølvold mail: [email protected] tlf 97741204