Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

Vi har et stort press på storfugljakt i Pasvik. Trykket er så stort at vi bør komme frem til ordninger som kan redusere trykket. Gjennomsnittlig er det 2 jegere pr km2 pr døgn. Alfor mange som jakter fugl.