Nå innfører vi løpende 12 måneders medlemsperiode

Som vedtatt på siste landsmøte innfører vi løpende 12 måneders medlemsperiode. Det betyr at medlemsåret ikke lenger følger kalenderåret, men medlemskapet er gyldig i 12 måneder fra kjøp.

Publisert: 21. september 2022 kl. 14.01

Sist oppdatert: 24. oktober 2022 kl. 09.21

Dette er en god nyhet som betyr at nye medlemmer får full verdi for medlemskapet, uansett når på året man velger å melde seg inn. Endringene har ført til noen justeringer i medlemssystemet, foreningsadministrasjonen/Min Side og i rutinene rundt innkreving av medlemskontingent som er beskrevet nedenfor:

Nye rutiner rundt innkreving av medlemskontingent

30 dager før forfallsdato

  • Medlemmet mottar efaktura eller giro i posten for medlemskontingent. (ca. 80% av våre medlemmer mottar medlemskontingenten på efaktura).
  • Medlemmet har mulighet til å betale medlemskontingenten via Min Side.

Purreperiode: Medlemsavtaler som ikke er betalt 30 dager etter forfallsdato

  • Medlemsavtalen endrer status til Ubetalt og medlemmet havner i et tre-stegs purreløp via epost/SMS. (7, 14 og 21 dager) der de oppfordres til å betale medlemskapet via Min Side.
  • Medlemmer med tillitsverv vil ikke lenger ha tilgang til foreningsadministrasjonen og eventuelle publiseringsrettigheter fjernes. Dersom medlemskapet betales i purreperioden vil tilgangene automatisk aktiveres igjen.

Etter purreperioden:

  • Et medlemskap som ikke er betalt i purreperioden settes til inaktivt og er ikke lenger gyldig.
  • Medlemmet kan logge inn på Min Side å kjøpe et helt nytt medlemskap hvis ønskelig.
  • Eventuelle tillitsverv og publiseringsrettigheter aktiveres manuelt på ny avtale.

Nye kontingentsatser

Eksisterende medlemmer har i dag en medlemsperiode med gyldig til dato 31.12.2022. De følger nye rutiner for innkreving av medlemskontingent og vil derfor motta faktura den 01.12.2022. På landsmøtet er det vedtatt at vi skal gå over til enhetlige kontingentsatser, og de nye kontingentsatsene vil derfor implementeres i slutten av november slik at de er gjeldende fra 01.12.2022.

Endringer på Min Side/foreningsadministrasjonen: I foreningsadministrasjonen vil man nå kunne filtrere ut følgende medlemslister.

Gyldige medlemskap: Alle medlemmer med aktiv medlemsstatus (Betalt innen eller ved forfall).

Ubetalte medlemskap: Medlemmer som ikke har betalt faktura og befinner seg i 30 dagers purreløp på epost/sms.

Utmeldte medlemskap: Tidligere medlemmer av lokalforeningen.