Jegerprøvekurs 2 langhelger FULLTEGNET 2021

 • Fra:
  06.08.2021 kl. 18.00
 • Til:
  18.08.2021 kl. 23.59
 • Varighet:
  13 dager
 • Sted:
  Elverum
 • Pris:
  Medl: 2000,- / Ikke medl: 2750,-
 • Arrangør:

Dette er et 30-timers kurs, og kurset er obligatorisk for å få gå opp til jegerprøveeksamen. Sted: Folkvang (Elverum kommune). Adresse: Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum.

Alle som fyller 14 år i løpet av 2021 eller er eldre kan delta.

Tid:

Fredag 6. august kl. 18.00-21.00

Lørdag 7. august kl. 09.00-15.00

Søndag 8. august kl. 09.00-15.00

Fredag 13. august kl. 18.00-21.00

Lørdag 14. august kl. 0900-1500

Søndag 15. august kl. 0900-1500

 

 •        Eksamen: 17. eller 18. august?

 

Avvikling av samlinger:

Det er nødvendig at pensumboka blir lest godt. Sørg for å ha lest gjennom de temaene som skal gjennomgås på forhånd, da vil du få mye mer utbytte av hver enkelt kveld.

En av de siste dagene vil det bli gitt mulighet til å løse ei eksamensoppgave.          

Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen. Testene (samt nettbaserte gjennomganger av alle samlingene på kurset) finner du på: www.nacl.no

           

Litteratur:     "Jegerprøven med Norges jeger- og Fiskerforbund" eller “Den nye Jegerprøveboka”.

NB! Bøkene bør være av ny dato (kan bestilles via NJFF eller kjøpes under kurset)

 

Påmelding:    Her i kalenderen.

Vi trenger å få informasjon om navn, adresse, tlf., e-post, alder, og evt. medlemskap i NJFF. Vi kan evt. være behjelpelig med innmelding av medlemskap i NJFF. Eventuelle spørsmål omkring kurset rettes til oss.

 

Kurspris:       kr. 2.000,-, for medlemmer i NJFF

                     kr. 2.750,- for ikke-medlemmer i NJFF  

Kursprisen inkluderer utedag med skyteopplæring.

 

Eksamen:      Jegerprøvegebyr til Miljødirektoratet på kr. 330,-

Jegerprøvegebyret er en eksamensavgift som må være betalt til Miljødirektoratet førdu kan gå opp til eksamen.

 

Velkommen!