Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem. Utmarka i Åsnes består av mange fine vann og elver. Flere av vannene har gjennomgått omfattende restaureringsarbeider de siste årene. Se mer informasjon om de forskjellige mulighetene du finner hos oss nedenfor.

Storabbortj1.JPG
Storabbortjernet

Flisaelva:
Du kan blant annet fiske i den stilleflytende og artsrike Nedre Flisa. Elva kan skilte med veldig godt abbor- og gjeddefiske. Lett å fiske fra land eller med kano. I Flisaelvas øvre deler finner du mye harr og ørret. Her omtales elva som et perfekt sted å starte fisket for den novise fluefisker - enkel å vade, ligger lett tilgjengelig ved vei og er tilrettelagt med et titalls gapahuker og bålsted langs vassdraget.

Storabbortjernet har en tallrik abbor- og ørretbestand. Stedet passer godt for barnefamilienes fiske med gapahuk, grillplass og båt til fri disposisjon. Her finnes mange små, men også noen store fisker.  Sjansen for fangst er absolutt til stede.

Rogsjøen passer også godt for barns fiske, hvor det er tilrettelagt med bålplass og gapahuk. Denne sjøen er også lagt tilrette for bevegelseshemmede med egen fiskebrygge.

I Lindsjøen kan du oppleve gjeddefiske på sitt beste omgitt av Finnskogens mystikk.

I Gransjøen, som ligger rett ved bilvei, har du et supert fiske etter abbor.

Kampetjernet ligger like ved vei og kan by på et variert fiske etter ørret, abbor og mort.

Utgravertjernet ligger fint til med en gapahuk, grillplass og do. Her har du mulighet til å få ørret, mort og gjedde.

I Kynna anbefaler vi området fra Kynnfalla og ned til utløpet i Fliselva.

 • Langs øvre Flisa elva finner du et titalls gapahuker med bålplasser. Ved de fleste vann finnes bålplasser og noen gapahuker.
 • Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
 • Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
 • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel

Fiskekort fås kjøpt på Inatur: Fiskekort

Kontaktperson:
Leder fiskeutvalget: Terje Husebæk, mail: [email protected]

Fiskekortet for Åsnes JFF gjelder: 

 • Flisaelva fra utløpet av Lindåa til Libergsfossen
 • Videre gjelder det i alle vann sør for Lindåa og øst for Kynna
 • I tillegg i Kynna fra Våler kommune-grense og til utløpet i Fliselva
 • Kortet gjelder også i Nyåa
 • Blanken tillater kun fluefiske

Fiskeregler:

 • Rett til fiske gjelder kun foreningens områder. Kortets eier må selv holde seg underrettet om grensene for foreningens områder. Dersom ikke spesiell tillatelse foreligger, er det kun stangfiske som er tillatt i vannene til foreningen
 • All harr og ørret over 40 cm settes ut igjen uskadd
 • Maks to harr eller to ørret over 25 cm (og under 40 cm) pr dag
 • Minstemål på ørret 25 cm
 • Ingen minstemål på andre arter
 • Maksmål abbor: 40 cm
 • Maksmål gjedde: 80 cm
 • Ørret er fredet fra 15. september til 1. november, dersom noen får dette skal fisken alltid settes tilbake mest mulig uskadd