Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder. Vi i Åsnes JFF tilbyr blodsportrening, se kalender for mer informasjon. Åsnes JFF eier også Solør Hundepark på Spulsåsen i Våler sammen med Våler JFF. Her kan du booke deg tid for din hund, se solorhundepark.no for mer informasjon og booking.

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

Åsnes JFF eier sammen med Våler JFF Solør Hundepark.

Parken ligger på Spulsåsen i Våler.

Booker du time har du parken til egen disposisjon for deg og din hund.

Booking av tid gjøres her: Booking Solør Hundepark