Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Festivalen er fredag 07.06.19 Fiske fra kl 19.00 til kl 24.00

HUKUSJØEN GJEDDEFESTIVAL 
07.​06.19

Fiske fra kl 19.00 til kl 24.00 
Innveiing kl 24.00 Felles info på brygga Nalles Marina
kl 18.50 
ALLE båter kjører ut fra Nalles

Påmelding fra 18.00 Nedkjøring fra kl 17.00
Nedkjøring fra Hoel, hvis ikke egen avtale med andre grunneiere. Skiltet. 4WD anbefales.

Alle må ha et Lagnavn/båtnavn.
Pris: 150kr pr stang. max 3 stenger pr båt.
1 stk fra hver båt er ansvarlig for påmelding og innveiing. 
Premiering pr båt. 
Største gjedde og abbor premieres.
Aborr over 30 cm og Gjedde over 60 cm måles, 
fotograferes og slippes ut igjen. Mobilkamera anbefales.

Jury: Glenn Espen Sparby, Ragnhild Rønning og en deltager. 
Plannerboard ikke tillat.
Fiske fra land ikke tillat. 
Flytevest er obligatorisk for alle i båten.
Max 50 meter sene bak båten.
Fiske fra oppankret båt er tillatt.

Anbefalt aldersgrense 16 år. Hvis under i følge med foresatte over 18 år.

Ved Nalles Marina finner du:
Sekretæriat, teltplass, varme griller. (Ta med grillmat og drikke selv.) Nedkjøring til brygge kun ved overnatting. Alle andre parkerer på anvist plass. 
Det blir sosialt samvær her etter fiske.

ved Spørsmål: Bjørn Inge Kalgård 97695997 eller Ragnhild Rønning 40223216​