Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

JAKTTIDER OG INFO 2015:

Nå kan du også kjøpe kort på :www.inatur.no

10/9-30/9(periode 1)   For alle, alle sonene åpne.

19/10-31/10(periode 2) Sonejakt. Kun for medlemmer.

01/11-23/12(periode 3) Sonejakt. For alle småviltjegere.

KORTPRISER:

Innenbygds medlem: (adresse i Åsnes Kommune)

Årskort                                      :kr 750

Dugnadskort                              :kr 350

Ukekort                                      :kr 500

Døgnkort                                    :kr 200

Ikke medlem og utenbygds medlem:

Årskort                                       :kr 1400

Ukekort                                      :kr 1000

Døgnkort                                    :kr 200

 

INFO:

Bag limit: Max 2 fugler pr. jeger pr. dag

Vi henstiller til å spare brunfugl

Kast ikke søppel i naturen

Jaktrapport kan sendes til Roy Kenneth Sakserud på SMS innen 15. januar. Tlf 95249607. Husk å skrive navnet ditt.

Jegere som ikke leverer fangstrapport vil motta faktura på vår/forsommer på 250 kr. Denne må betales før nytt jaktkort kan kjøpes.

Husk å kontakte aktuelle elgjaktlag ved jakt i periode 2 og 3. Hvis du ikke får kontakt på første forsøk prøv igjen etter 2 timer. Får du ikke kontakt da heller kan du starte jakta. Ikke slett anropsloggen slik at kan bevise at du har prøvd hvis det blir spørsmål.

 

KONTAKTPERSONER VED SONEJAKT:

​Sone 1: Kjell Eierholen tlf 97180798

Sone 2: Kjell Øvergård tlf 41636435

Sone 3: Lars Martin Skasberg tlf 90984950

Sone 4: Ola Johan Korbøl tlf 95920476

Sone 5: Tor Mellem tlf 97633034

Sone 6: Ole Kristian Stømner tlf 48004209

Sone 7: Kristen Madshus tlf 99004434

Sone 8: Svein Tore Aurland tlf 41900019