Rypejakt i Engerdal

Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

Jegerprøven 2023


Nord-Odal jakt- og fiskeforening arrangerer et “intensivt” kurs som strekker seg over 2 uker med en påfølgende eksamen.

Sted: NO JFF sitt klubbhus, Damvegen 119, 2133 Gardvik

Dato: 17 mars - 2 april

Eksamensdato: Onsdag 12 april kl 18:00, Møterom Glenna under biblioteket på Sand.

Kartforklaring til NO JFF, klikk her !!

 

NYTT KURS SATT OPP!!

Dato Kurs 2: 21 april - 30 april

Sted: NO JFF sitt klubbhus, Damvegen 119, 2133 Gardvik

Eksamensdato:Onsdag 3 mai kl 18:00, Møterom Glenna under biblioteket på Sand.

 

Hva er jegerprøven?

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en teoretisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer fordelt over 6 ganger.
Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve med 50 spørsmål. Det er opp til den enkelte å forberede seg til eksamen.
Jegerprøven kan du avlegge allerede fra fylte 14 år. Personer under 18 år må ha tillatelse fra foresatt for å ta Jegerprøven.

Les mer om JEGERPRØVEN

 

Pris 

Pr kursdeltaker for medlem/sidemedlem av Nord-Odal Jakt- og fiskeforening :

kr. 2000,-

Pr kursdeltaker for IKKE medlem:

kr. 2750,- , du kan melde deg som medlem HER

Eksamensavgift kr. 360,

Prisene inkluderer ammunisjon til skytedagen. Eksamensavgift til staten på 360 kroner kommer i tillegg. 

Alle som består eksamen på kurset vil også få småviltkort på NO JFF sitt terreng for jaktåret 23/24, inkludert i kursprisen.

For å ta eksamen, trenger du appen Jegerprøveeksamen. Du skal laste ned appen og registrere deg når du starter jegerprøvekurset.

Last ned appen til mobil eller nettbrett her:

Jegerprøveeksamen for Android (Google play)

Jegerprøveeksamen for Iphone (App store)

Du bruker appen til å

  • registrere deg for jegerprøveeksamen

  • betale eksamensavgiften

  • gjennomføre selve eksamen

  • finne bevis på gjennomført kurs og diplom for bestått eksamen

Når du registrerer deg for jegerprøveeksamen i appen, får du i tillegg oversikt over oppmøte på kurssamlinger og tilgang til en eksempelprøve.

 

Påmelding

Påmelding til selve kurset gjør du via denne linken her

Påmelding til kurs 2 gjør du via denne linken her

Vi har satt et tak på 20 deltakere på begge kursene.

Spørsmål om kurset kan rettes til Jan-Trygve Akre, [email protected], 48117252

Kursavgiften kr. 2000 for medlem av lokalforeningen Nord-Odal JFF eller kr. 2750 for ikke medlem 

Litteratur
«Jegerprøven» med Norges Jeger- og Fiskerforbund (ISBN 978-82-992935-4-9) eller «Den nye jegerprøveboka» (Tun forlag – ISBN 978-82-529-3262-1).

Bøkene bør være av siste utgitte utgave. Husk også siste versjon av «Lover og forskrifter- jegerens lovsamling» Denne kan lastes ned på NJFF sin hjemmeside.

Boka kan kjøpes hos oss på første kvelden den koster da 199 for deg som er medlem og  398 kr for deg som ikke er, betaling er kun via VIPPS.

Hvis du ikke vil kjøpe denne hos oss kan denne kjøpes på nett hos flere bokhandler eller hos NJFF

For selvstudium og e-læring kan dere gå inn på nacl.no eller E-læring for jegerprøven

Eksamen
​Før du kan gå opp til jegerprøveeksamen, må du først betale et jegerprøvegebyr til Miljødirektoratet. Gebyret er 360 kroner.  Mer info første kurskveld.

Jegerprøvegebyret er en eksamensavgift som må være betalt til Miljødirektoratet før du kan gå opp til eksamen. Betal i god tid!
 

Jegerregisteret
Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

 

Opplæringsjakt: Opplæring i jakt og fangst

I løpet av kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i opplæringsjakt for å få opplæring i:

  • Småviltjakt med våpen.

  • Fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og fram til fylte 18 år, må du delta i opplæring på storviltjakt med våpen, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere.

For å delta som opplæringsjeger, må du:

  • Ha samtykke fra foreldre eller foresatte.

  • Være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

  • Tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. 

Kursplan

Fredag 17.03.2023Samling 1 Jakt og Holdninger3t (Kl. 1800-2100)
Lørdag 18.03.2023Samling 2 Våpen og våpenlovgivningen + Samling 3 Human og sikker jakt i praksis 6t (Kl. 0900-1500)
Søndag 19.03.2023Samling 4 Skyting med Hagle og Rifle6t (Kl. 0900-1500)
Fredag 31.03.2023Samling 5 Artskunnskap3t (Kl. 1800-2100)
Lørdag 01.04.2023Samling 6 Lover og Forskrifter + Samling 7 Jaktformer6t (Kl. 0900-1500)
Søndag 02.04.2023Samling 8 Ettersøk av skadet vilt + Samling 9 Håndtering av felt vilt6t (Kl. 0900-1500)
Onsdag 12.04.2023Eksamen, møterom Glenna under biblioteket på Sandkl. 1800

Kursplan kurs 2

Fredag 21.04.2023Samling 1 Jakt og Holdninger3t (Kl. 1800-2100)
Lørdag 22.04.2023Samling 2 Våpen og våpenlovgivningen + Samling 3 Human og sikker jakt i praksis 6t (Kl. 0900-1500)
Søndag 23.04.2023Samling 4 Skyting med Hagle og Rifle6t (Kl. 0900-1500)
Fredag 28.04.2023Samling 5 Artskunnskap3t (Kl. 1800-2100)
Lørdag 29.04.2023Samling 6 Lover og Forskrifter + Samling 7 Jaktformer6t (Kl. 0900-1500)
Søndag 30.04.2023Samling 8 Ettersøk av skadet vilt + Samling 9 Håndtering av felt vilt6t (Kl. 0900-1500)
Onsdag 03.05.2023Eksamen, møterom Glenna under biblioteket på Sandkl. 1800

 

30 Timer er obligatorisk for alle. Samling 1-4 godtas ikke fravær. Samling 5-9 godtas inntil 2 fravær, men da skal nettlæring dokumenteres og legges fram for at fraværet skal godkjennes.