MENY hamburgermeny Close-menu button
Rypejakt i Engerdal

Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

Jegerprøven 2022

Mer info kommer følg med! Alle kurs i 2021 er kjørt neste runde vil bli våren 2022.


Nord-Odal jakt- og fiskeforening vil arrangerer et “intensivt” kurs som strekker seg over 2 uker med en påfølgende eksamen.

Sted: NO JFF sitt klubbhus (gamle MO jff sitt klubbhus). 

Kartforklaring til NO JFF, klikk her !!

Hva er jegerprøven?
Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en teoretisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer fordelt over 6 ganger.
Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve med 50 spørsmål. Det er opp til den enkelte å forberede seg til eksamen.
Jegerprøven kan du avlegge allerede fra fylte 14 år. Personer under 18 år må ha tillatelse fra foresatt for å ta Jegerprøven.

Pris 

Pr kursdeltaker for medlem/sidemedlem Nord-Odal Jakt- og fiskeforening :

kr. 2000,-

Pr kursdeltaker for IKKE medlem:

kr. 2750,- , du kan melde deg som medlem HER

Eksamensavgift kr. 330,

Prisene inkluderer ammunisjon til skytedagen. Eksamensavgift til staten på 330 kroner kommer i tillegg. 
 

Alle som består eksamen på kurset vil også få småviltkort på NO JFF sitt terreng for jaktåret 21/22, inkludert i kursprisen.

Påmelding

Påmelding til selve kurset gjør du via denne linken HER

Vi har satt et tak på 10 deltakere enn så lenge pga situasjonen rundt Covid-19, hvis restriksjoner oppheves vil vi øke antallet som kan melde seg på.

Spørsmål om kurset kan rettes til Jan-Trygve Akre, [email protected], 48117252

 

Kursavgiften (kr. 2000 for medlem eller kr. 2750 for ikke medlem) betales inn før kursstart på NOJFF sin konto 18700771888, merkes med Jegerprøve og deltakerens navn. Eller på Vipps nr 659563, PS! Skriv deltakerens navn i meldingsfeltet.

QR kode betaling.png

Litteratur
«Jegerprøven» med Norges Jeger- og Fiskerforbund (ISBN 978-82-992935-4-9) eller «Den nye jegerprøveboka» (Tun forlag – ISBN 978-82-529-3262-1). Bøkene bør være av siste utgitte utgave. Husk også siste versjon av «Lover og forskrifter- jegerens lovsamling» Denne kan lastes ned på NJFF sin hjemmeside.

Boka kan kjøpes hos oss på første kvelden. Denne kan betales med vipps til samme nr over.

Hvis du ikke vil kjøpe denne hos kan denne kjøpes på nett hos flere bokhandler.

For selvstudium og e-læring kan dere gå inn på www.nacl.no

Eksamen
​Før du kan gå opp til jegerprøveeksamen, må du først betale et jegerprøvegebyr til Miljødirektoratet. Gebyret er 330 kroner og det betales via «Min side» via jegerproveeksamen.no. For å få tilgang til «Min side», må du registrere deg (www.jegerproveeksamen.no/for-kandidater). Klikk «Registrering som jegerprøvekandidat», for å gjennomføre registreringen. Du får deretter tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge deg inn på «Min side».  Mer info første kurskveld.

Jegerprøvegebyret er en eksamensavgift som må være betalt til Miljødirektoratet førdu kan gå opp til eksamen. Betal i god tid!

Ta vare på brukernavn og passord for pålogging til eksamen på eksamensdagen. Det kan avlegges en eksamen på ett innbetalt gebyr.

Jegerregisteret
Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

Kursplan

01.06.2021 Samling 1 Jakt og Holdninger 3t (Kl. 1800-2100)
03.06.2021 Samling 2 Våpen og våpenlovgivningen 3t (Kl. 1800-2100)
05.06.2021 Samling 5 Artskunnskap og Samling 6 Lover og Forskrifter 7t (Kl. 0900-1600)
06.06.2021 Samling 7 Jaktformer og Samling 8 Ettersøk av skadet vilt 7t (Kl. 0900-1600)
12.06.2021 Samling 3 Human og sikker jakt i praksis  og Samling 4 Skyting med Hagle og Rifle 7t (Kl. 0900-1600)
15.06.2021 Samling 9 Håndtering av felt vilt 3t (Kl. 1800-2100)
Opplyses på kurset Eksamen Opplyses på kurset
30 Timer er obligatorisk for alle. Samling 1-4 godtas ikke fravær. Samling 5-9 godtas inntil 2 fravær, men da skal nettlæring dokumenteres og legges fram for at fraværet skal godkjennes. 
 
 

COVID-19

Av hensyn til situasjonen vi nå står ovenfor arrangeres kurset med forbehold om at gjeldene smittevernregler tillater gjennomføring slik studieplanen tilsier.

Skulle det ved kursstart vise seg at dette ikke lar seg gjennomføre vil kursavgift refunderes i sin helhet.  Det vil bli fortløpende vurdert utsatt oppstart, men kurset vil bli avlyst i sin helhet hvis det ikke lar seg gjennomføre med kontinuitet. Dette av hensyn til kursdeltagerens utbytte av samlingene sett under ett.