MENY hamburgermeny Close-menu button
Rypejakt i Engerdal

Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

Jegerprøven 2022


Nord-Odal jakt- og fiskeforening arrangerer et “intensivt” kurs som strekker seg over 2 uker med en påfølgende eksamen.

Sted: NO JFF sitt klubbhus (gamle MO jff sitt klubbhus). 

Dato: 1 april - 10 april

Eksamensdato: onsdag 20. april kl. 1800, Møterom Glenna under biblioteket på Sand.

Kartforklaring til NO JFF, klikk her !!

Hva er jegerprøven?
Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en teoretisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer fordelt over 6 ganger.
Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve med 50 spørsmål. Det er opp til den enkelte å forberede seg til eksamen.
Jegerprøven kan du avlegge allerede fra fylte 14 år. Personer under 18 år må ha tillatelse fra foresatt for å ta Jegerprøven.

Pris 

Pr kursdeltaker for medlem/sidemedlem av Nord-Odal Jakt- og fiskeforening :

kr. 2000,-

Pr kursdeltaker for IKKE medlem:

kr. 2750,- , du kan melde deg som medlem HER

Eksamensavgift kr. 330,

Prisene inkluderer ammunisjon til skytedagen. Eksamensavgift til staten på 330 kroner kommer i tillegg. 

Alle som består eksamen på kurset vil også få småviltkort på NO JFF sitt terreng for jaktåret 22/23, inkludert i kursprisen.

Vi kommer også til å tilby opplæringsjakt på elg høsten 2022 for de som gjennomfører jegerprøven i år. Det vil være begrenset med plasser da vi sørger for at hver jeger får med seg en erfaren en ut på post. Er det mange som vil være med på dette så vil vi ha loddtrekning om plassene. 

Det vil være en avgift for å delta på dette. Mer info om dette vil vi komme med etter hvert da ikke alt er spikret enda.

 

Påmelding

Påmelding til selve kurset gjør du via denne linken HER

Vi har satt et tak på 15 deltakere enn så lenge pga situasjonen rundt Covid-19, hvis restriksjoner oppheves vil vi øke antallet som kan melde seg på.

Spørsmål om kurset kan rettes til Jan-Trygve Akre, [email protected], 48117252

Kursavgiften (kr. 2000 for medlem av lokalforeningen Nord-Odal JFF eller kr. 2750 for ikke medlem) betales inn før kursstart på NOJFF sin konto 18700771888, merkes med Jegerprøve og deltakerens navn. Eller på Vipps nr 659563, PS! Skriv deltakerens navn i meldingsfeltet.

QR kode betaling.png

Litteratur
«Jegerprøven» med Norges Jeger- og Fiskerforbund (ISBN 978-82-992935-4-9) eller «Den nye jegerprøveboka» (Tun forlag – ISBN 978-82-529-3262-1).

Bøkene bør være av siste utgitte utgave. Husk også siste versjon av «Lover og forskrifter- jegerens lovsamling» Denne kan lastes ned på NJFF sin hjemmeside.

Boka kan kjøpes hos oss på første kvelden den koster da 199 for deg som er medlem og  398 kr for deg som ikke er.

Denne kan betales med vipps til samme nr over oppmøtedagen.

Hvis du ikke vil kjøpe denne hos oss kan denne kjøpes på nett hos flere bokhandler eller hos NJFF

For selvstudium og e-læring kan dere gå inn på nacl.no eller E-læring for jegerprøven

Eksamen
​Før du kan gå opp til jegerprøveeksamen, må du først betale et jegerprøvegebyr til Miljødirektoratet. Gebyret er 330 kroner og det betales via «Min side» via jegerproveeksamen.no. For å få tilgang til «Min side», må du registrere deg (www.jegerproveeksamen.no/for-kandidater). Klikk «Registrering som jegerprøvekandidat», for å gjennomføre registreringen. Du får deretter tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge deg inn på «Min side».  Mer info første kurskveld.

Jegerprøvegebyret er en eksamensavgift som må være betalt til Miljødirektoratet før du kan gå opp til eksamen. Betal i god tid!

Ta vare på brukernavn og passord for pålogging til eksamen på eksamensdagen. Det kan avlegges en eksamen på ett innbetalt gebyr.

Jegerregisteret
Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

 

Opplæringsjakt: Opplæring i jakt og fangst

I løpet av kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i opplæringsjakt for å få opplæring i:

  • Småviltjakt med våpen.
  • Fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og fram til fylte 18 år, må du delta i opplæring på storviltjakt med våpen, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere.

For å delta som opplæringsjeger, må du:

  • Ha samtykke fra foreldre eller foresatte.
  • Være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.
  • Tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. 

Kursplan

Fredag 01.04.2022 Samling 1 Jakt og Holdninger 3t (Kl. 1800-2100)
Lørdag 02.04.2022 Samling 2 Våpen og våpenlovgivningen + Samling 3 Human og sikker jakt i praksis  6t (Kl. 0900-1500)
Søndag 03.04.2022 Samling 4 Skyting med Hagle og Rifle 6t (Kl. 0900-1500)
Fredag 08.04.2022 Samling 5 Artskunnskap 3t (Kl. 1800-2100)
Lørdag 09.04.2022 Samling 6 Lover og Forskrifter + Samling 7 Jaktformer 6t (Kl. 0900-1500)
Søndag 10.04.2022 Samling 8 Ettersøk av skadet vilt + Samling 9 Håndtering av felt vilt 6t (Kl. 0900-1500)
Onsdag 20.04.2022 Eksamen, møterom Glenna under biblioteket på Sand kl. 1800

 

30 Timer er obligatorisk for alle. Samling 1-4 godtas ikke fravær. Samling 5-9 godtas inntil 2 fravær, men da skal nettlæring dokumenteres og legges fram for at fraværet skal godkjennes. 

 
 

COVID-19

Av hensyn til situasjonen vi nå står ovenfor arrangeres kurset med forbehold om at gjeldene smittevernregler tillater gjennomføring slik studieplanen tilsier.

Skulle det ved kursstart vise seg at dette ikke lar seg gjennomføre vil kursavgift refunderes i sin helhet.  Det vil bli fortløpende vurdert utsatt oppstart, men kurset vil bli avlyst i sin helhet hvis det ikke lar seg gjennomføre med kontinuitet. Dette av hensyn til kursdeltagerens utbytte av samlingene sett under ett.