Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Os JFF har egen hundegruppe. Vi arrangerer miljøtrening for hund. Kurs Fra valp til godkjent ettersøkshunder. Aversjonsdressur av hund på sau og rein.

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund.