Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

​​​Sør odal JFF har i en årrekke kultivert og sluppet ørret i Igletjern som ligger oppe i skogen overfor SIAP ved Skarnes.

Fiskekort fåes kjøpt på inatur og det finnes gapahuk med grillmuligheter og handikapp brygge ved tjernet.

Sjekk facebooksiden "Igletjernets venner" for nyheter eller hvis du har spørsmål. Dette er facebook sida til fiskegruppa.