Jaktskyting er en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer.
For å bli en dyktig jeger trengs det en viss porsjon praksis, deriblant skytetrening.

Skyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

Korsfløyta Jaktskytebane

​​​All skyteaktivitet til Sør Odal JFF foregår på Korsfløyta Jaktskytebane som ligger langs Fylkesvei 290 ( finnholtveien ) like for du kommer til skogsgrenda Finholt.

Korsfløyta banen er ett samarbeid mellom Maarud JFF og Sør Odal JFF. Banen består av trap bane, 100 m riflebane med elektronisk skiveanvisning, løpende elg bane med elektronisk skiveanvisning, figurjaktløype og jaktfelt løype.

Vi har faste treningskvelder på trap og riflebanen  samt at det er mulighet for å leie banen. For program sjekk facebook siden "Korsfløyta". Her kan du også stille spørsmål hvis du lurer på noe.