Elgjakten 2023 - Samsjakt m.m.

Se nedenfor:
Alt om elgjakta 2023.

Resultat og sett elg i Sørskogbygda 2023.
Sett elg også i nabovaldene 2023. Bestandsutvikling.

 

Storoksen Kynndalen.jpg
Okse 16 tagger, 271 kg, skutt på Kynndalen jaktlag 25.09.23. Skytter: Bjørn Tore Lindberg

Elgjakten er avsluttet i Sørskogbygda.
Statistikker ligger i Hjorteviltregisteret.

Julebrevet 2023

Felte Elger 2023

Felte Elg 1. uka 2023

Sett Elg pr d/v 1. uka 2023

Graf på sette elg per d/v 2010 - 2023

Sett elg for hele valdet og øst vest ligger i julebrevet.

Sørskogbygda elgvald 2023

 

 

Julebrevet 2022 - Med statistikker m.m.

Sett elg per dagsverk i Vest og Øst 2022.
Sett elg for hele valdet ligger i julebrevet.

Felte dyr 2022
Restkvote, ikke skutte dyr 2022

Felte dyr 1. uka 2022
Det er noen voksne som går som ungdyr på grunn av vekt.

Sett elg pr dagsverk 1. uka 2022
Obs.: Svært lite elg langs Vesle-Flisa.
Mange jaktlag har sett og hørt ulv østpå.

 

Elgku 20,5 år. Skutt i Gjeddsjøberget i 2017.
Saltsten.JPG
Ikke lov å sette ut saltsteiner (slikkesteiner).