Fiske i Sørskogbygda og regulering av Lisjøen

Her finner du informasjon om fiskemulighetene og fiskekort

FISKEKORT MÅ KJØPES FOR:

ALLE VANN
- Unntatt: Lisjøen og Bergesjøen
- Kynnsjøene er private

FISKEKORTSALG

  • Fiskekortkassa står sammen med bomkassa til Renosvegen.

  • Betal med Vipps. Vårt Vipps nr: 527260  
    (Du trenger ikke fiskekortet hvis du kan vise at det er betalt med Vipps på telefonen).

  • Kortselgerne skal også ha fiskekort for salg.

  • Husk å levere rapport om tatte fisker.

FISKEKORTPRISER

SESONGKORT

Gjelder alle - 15 år og yngre gratis

 kr    200,00

DØGNKORT

Sommer og vinter

 kr       50,00

OVERTREDELSER FISKE

Viser til vedtektenes § 12 d.
- Ved mangel av fiskekort ilegges et gebyr på kr 500,-.

Relatert innhold

Fiskearter:

I Ulvåa er det ørret, abbor, gjedde, lake, harr, ørekyte og niauge.

I Kynna ørret, ørekyte og abbor mot Kynnsjøene.

I Bergesjøen er det gjedde, abbor, ørret og mort.

I Lisjøen er det gjedde, abbor og mort. 

I Renåa er det ørret.

I Rensjøen var det bare ørret fram til 2011, men vi fikk gjedde i sjøen etter at utløpet til Renåa ble åpnet.

Derfor er prisen på fiskekort likestilt med de øvrige vann og åer.

I Lisjøen og Bergesjøen kreves det ikke fiskekort.

Lisjøen

Regulering av vannstand:

Instruks Lisjøen 20.06.16

Rapport om regulering av Lisjøen 2009-2020

Vannstand i Lisjøen 2009-2020

Mye nedbør 2009-2020

Begge reguleringsrørene er nå koblet sammen, vil gi større åpning og raskere regulering ved store nedbørsmengder - Se tegning:
Endring av reguleringen 07.08.2021