Hjortejakt i Søndre Elverum

Fellingstillatelse Hjort - Søndre Elverum 2023

Hjortejakt i Sørskogbygda 2023

Det ble felt 1 hjortekalv (hun) i Heradsbygd i 2022.

Det ble ikke felt hjort i Søndre Elverum i 2021.