Sørskogbygda Jaktskytterklubb

Informasjon fra Jaktskytterklubben

Lagvinnerne på NM Elg 2023.

Fra venstre:
Ørjan Grinden, Thomas Sæteråsen og Emil Breum.
Alle med 121 - Sum 363 poeng.

Sørskogbygda Jaktskytterklubb avholdt ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte, torsdag den 25. mai kl 19.00 i Skytterhuset på Kynndalen.

Nye vedtekter ble enstemmig vedtatt som fremlagt. se over.
Thomas og Emil bytter plass som leder - nestleder til neste årsmøte.
2 nye varamedlemmer til styret ble valgt og Leirdueutvalget utvides med 1 mann.