Rovvilt- og småviltutvalget

Hva gjør vi i rovvilt og småviltutvalget?

Vi p​lanlegger og gjennomfører taksering av fugl og bever, tilrettelegger og forvalter alt av småvilt og rovvilt. Gjennom året ellers utfører vi jaktoppsyn, registrerer spillplasser for storfugl, tilrettelegger for salg av jaktkort på Inatur, administrerer revejaktbåser med mer. Alt i tett samarbeid med eller på oppdrag fra Vang Almenning som grunneier. ​

​Ønsker du se en film fra en tiurleik i Vang Almenning: Se her
Produsert av Remi Andre Paulsen i 2013.

Jaktkortsalg:

Slag av jaktkort skjer via Inatur.

Kvoter for årets småviltjakt finner du her: SMÅVILTJAKT I VANG ALMENNING 2023

Er du innenbygdsjeger?

For å jakte småvilt i Vang Almenning som innenbygdsjeger må du være medlem av vjff og bor innenfor følgende postnr: 2318, 2319, 2321, 2322, 2323, 2324. Er du bruksberettiget er du også en innenbygdsjeger.
Personer bosatt på alle andre postnummer er definert som utenbygds. Se under for mer informasjon.

Har du flyttet vekk fra overnevnte postnummer, men har opprettholdt medlemskapet ditt i vjff opprettholder du de samme jaktrettigheter som en innenbygdsjeger. Vjff/rovvilt og småviltutvalget fører kontroll med disse medlemslistene ved selg av jaktkort. Er det noe du er usikker på så ta kontakt med oss. 

Utenbygdsjeger?
Er du utenbygds jeger og ønsker å jakte i Vang Almenning? 
Vi har 20 kort til utenbygds jegere. Disse legges ut på Inatur

Spørsmål kan rettes personene i utvalget (se under) eller ved å sende en epost til [email protected]

 

Takseringsresultater:

Fra 2023: Skogsfugl og Rype

Fra 2022: Skogsfugl og Rype

Fra 2021: Skogsfugl og Rype

 

Jaktfadder i vjff:

Er du førstegangsjeger (ung eller "gammel") og ønsker litt veiledning på dine første turer ut på jakt? Ta kontakt med oss, så skal vi se om dette lar seg gjøre. 


Rovvilt- og småviltutvalget består av følgende medlemmer/tillitsvalgte:

NavnRolleTlfnrE-postOppgaver/ansvarlig for
Helge Kristian PrestrudLeder97 56 75 35[email protected]Revejakt, båser, jaktkort og priser, 
Even HoffartNestleder91 85 22 72[email protected]Bever, spillplasser storfugl og Inatur
Remi Andre PaulsenUtvalgsmedlem95 97 09 19[email protected]Taksering fugl, info nettsider og Inatur
Jan Cato TorveUtvalgsmedlem41 67 65 92[email protected]Taksering fugl, Inatur og info nettsider
Håvard DufsethUtvalgsmedlem92 22 85 65[email protected]Inatur, gauperegistrering, revejakt
Stian HeggelundUtvalgsmedlem40 54 74 44[email protected]Bever, revejakt og båser
Kim Frode OphusUtvalgsmedlem97 50 87 37[email protected] 
Marius AsphaugUtvalgsmedlem91 37 19 39[email protected]Revejakt og båser

Småviltjakt i Vang Almenning

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.