Hva gjør vi i rovvilt og småviltutvalget?

​​​​​​Planlegger og gjennomfører taksering av fugl, tilrettelegger og forvalter alt av småvilt, og rovvilt. Vi gjennomfører jaktoppsyn, registrerer spillplasser og mye mer. Alt dette er i samarbeid med Vang Almenning som grunneier. ​

​Ønsker du se en film fra en tiurleik i Vang Almenning: Se her

JAKTKORTSALG:

Det er tildelt 4 beverkort for 2022 og de legges ut for salg 14.feb kl 09.00
​​Salg av jaktkort skjer via iNatur

INNENBYGDSJEGER?

For å jakte småvilt i Vang Almenning som innenbygdsjeger må du være medlem og bo innenfor følgende postnr: 2318, 2319, 2321, 2322, 2323, 2324, eller være bruksberettiget. Alle andre postnr defineres som utenbygdboende utenbygdsjeger. Se under for mer informasjon.
Er du flyttet men fortsatt opprettholdt ditt medlemskap i VJFF har du samme rettigheter som angitt ovenfor. VJFF fører kontroll med disse medlemslistene. Kontakt oss hvis du er usikker.

UTENBYGDSJEGER:
Er du utenbygds og ønsker å jakte i Vang Almenning? Vi har 20 kort til utenbygds jegere. Disse legges ut på inatur. 

Spørsmål rettes til [email protected]

TAKSERINGSRESULTATER 2022

Skogsfugl

Rype

TAKSERINGSRESULTATER 2021

Skogsfugl

Rype

KVOTE FUGLJAKT 2021

Kvoten for 2021 er 2 ryper og 2 skogsfugl per jeger per dag. 

JAKTFADDERE Vang JFF

Er du førstegangsjeger (ung eller "gammel") og ønsker en med litt erfaring å bli med på jakttur?

Vi i både rovvilt- og småviltutvalget stiller gjerne opp hvis du ønsker det.
Ta kontakt med en av oss for å avtale tid og sted.

Utvalgsmedlemmer:
NAVN​ ​TELEFON E-POST
Remi Andre Paulsen​ 959 70 919 [email protected]
Stian Heggelund 405 474 44 [email protected]
Kim Frode Ophus​ 975 08 737​ [email protected]
Jan Cato Torve​ 416 76 592 [email protected]
Håvard Dufseth 922 28 565 [email protected]
Marius Asphaug​ ​913 71 939 [email protected]
Helge Kristian Prestrud​ 975 67 535 [email protected]
Torkel Skoglund 970 36 320 [email protected]

 

Småviltjakt i Vang Almenning

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.