Hva gjør vi i rovvilt og småviltutvalget?

​​​​​​Planlegger og gjennomfører taksering av fugl, tilrettelegger og forvalter alt av småvilt, og rovvilt. Vi gjennomfører jaktoppsyn, registrerer spillplasser og mye mer. Alt dette er i samarbeid med Vang Almenning som grunneier. ​

​Ønsker du se en film fra en tiurleik i Vang Almenning: Se her

JAKTKORTSALG:

​​Salg av jaktkort skjer via iNatur
 
Kvoter for årets småviltjakt finner du her: SMÅVILTJAKT I VANG ALMENNING 2023

INNENBYGDSJEGER?

For å jakte småvilt i Vang Almenning som innenbygdsjeger må du være medlem og bo innenfor følgende postnr: 2318, 2319, 2321, 2322, 2323, 2324, eller være bruksberettiget. Alle andre postnr defineres som utenbygdboende utenbygdsjeger. Se under for mer informasjon.
Er du flyttet men fortsatt opprettholdt ditt medlemskap i VJFF har du samme rettigheter som angitt ovenfor. VJFF fører kontroll med disse medlemslistene. Kontakt oss hvis du er usikker.

UTENBYGDSJEGER:
Er du utenbygds og ønsker å jakte i Vang Almenning? Vi har 20 kort til utenbygds jegere. Disse legges ut på inatur. 

Spørsmål rettes til [email protected]

TAKSERINGSRESULTATER 2023

Skogsfugl

Rype

TAKSERINGSRESULTATER 2022

Skogsfugl

Rype

TAKSERINGSRESULTATER 2021

Skogsfugl

Rype

JAKTFADDERE Vang JFF

Er du førstegangsjeger (ung eller "gammel") og ønsker en med litt erfaring å bli med på jakttur?

Vi i både rovvilt- og småviltutvalget stiller gjerne opp hvis du ønsker det.
Ta kontakt med en av oss for å avtale tid og sted.

Utvalgsmedlemmer:
NAVN​​TELEFONE-POST
Remi Andre Paulsen​959 70 919[email protected]
Stian Heggelund405 474 44[email protected]
Kim Frode Ophus​975 08 737​[email protected]
Jan Cato Torve​416 76 592[email protected]
Håvard Dufseth922 28 565[email protected]
Marius Asphaug​​913 71 939[email protected]
Helge Kristian Prestrud​975 67 535[email protected]
Torkel Skoglund970 36 320[email protected]

 

Småviltjakt i Vang Almenning

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.