Gjennomført opplæringsjakt / Introjakt på rådyr

Vang Jakt- og Fiskeforening sitt rekruttutvalg gjennomfører i disse dager opplæringsjakt / Introjakt på rådyr. Dette som et tilbud til Jakt og Fiskeskolen (JOFS), Vang JFF ung, og barn med foreldre som ønsker å oppleve jakten i virkelighet.

Publisert: 20. november 2023 kl. 10.47

Sist oppdatert: 20. november 2023 kl. 11.00

Vang JFF stiller med instruktører og jegere, og foreldre som har hagle og alle formaliteter i orden. Vi har vært heldig og hatt base hos familien Dobloug ved flere anledninger, der med bålpannekos og med grill, samt servering av varm solbærtoddy.

Så langt er det gjennomført 4 samlinger, 2 større samlinger der det har vært drivjakt med drivende hund. Alle samlingene har vært markedsført med påmelding til Rekruttutvalgets leder, og det har vært stor interesse. Ved en samling hadde vi 10 barn og 7 voksne påmeldt, i tillegg til våre funksjonærer og jegere.  Og 2 mindre samlinger med smyg jakt og posteringsjakt, her med noen barn og ivrige foreldre.

Vang JFF står for all organisering, og vi er tildelt rådyr retter av Vang Grunneierlag til opplæringsjakt, vi takker Vang Grunneierlag for et veldig godt samarbeid.

Det har også blitt felling av rådyr, der barn og ungdom har fått være med på skuddplassen og ut vomming av dyret. Senere vil de være med på slakting og partering, og til slutt blir det gode måltider med matlaging. Kjøttet fra rådyr som felles tilfaller formålet og Vang Jakt- og Fiskeforening.

Det har vært vinterføre og minus 10-15 grader, uten at det har satt noen stopper for gleder. Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra både foreldre og barn, som lærer mye og får innblikk i sikker og trygg jaktgjennomføring.

Jeg har levd nesten hele mitt voksne liv med foreningsarbeid, og har gjennom mange år også blitt godt kjent med «bygdedyret». Dette dyret har nå også spredd rykter i bygda, der det ryktes at noen sier at vår folk driver med dette i egen «regi». Det kan på det sterkeste avkreftes, da alle aktiviteter er godt loggført med tidspunkt, deltagere, resultater og evaluering.

Jeg vil til slutt benytte denne artikkel til å takke alle som gjør det mulig å gjennomføre en slik aktivitet, det er lærerikt, inspirerende og en fantastisk mulighet som vi har veldig stor glede av.

Vi er overbevist om at denne type aktivitet knytter enda flere barn, ungdom og voksne til vår store familie i Vang JFF.

IMG_6646.jpeg
Fra felling av rådyr
IMG_6653.jpeg
IMG_6625.jpeg
IMG_4576.jpeg
IMG_4573.jpeg