MENY hamburgermeny Close-menu button

I Flagstadelva under helikopter

Med 66 tonn gytegrus som skal fordeles jevnt ut i elva, så trengte vi helikopter. En fantastisk opplevelse for de rundt 30 som var med oss denne dagen.

Vang JFF var tidlig ute med kalking av Flagstadelva. Størst oppmerksomhet fikk etableringen av et automatisk doseringsanlegg opp mot OL på Lillehammer i 1994. Kalkingsanlegget ble anlagt ved Nybu seter og hadde til hensikt å av-sure vannet, og forbedre Mjøsørretens gyteforhold i øvre deler av vassdraget. Med mindre sur nedbør og en bedret vannkvalitet ble anlegget stoppet og satt i midlertidig hvile eller beredskap i 2014. Vi kan konstatere at øvre deler av Flagstadelva i dag benyttes for gyting av Mjøsørreten.

Elvestrekningen er svært lite tilgjengelig til fots og med bil, så helikopter måtte til når 1.000-kilos sekker fordeles med gytegrus på de forskjellige stedene i elva. Mjøsørreten benytter øvre del av Flagstadelva til gyting, og Vang JFF vil med dette optimalisere gyteplasser for mjøsøretten.. Flagstadelva vil samlet bli tilført 66 tonn gytegrus fordelt på fire parseller.

På oppdrag fra Statsforvalteren i Innlandet har Norsk institutt for vannforskning utarbeidet en tiltaksplan for å bedre vannkvaliteten og gyteforholdene for mjøsørreten i denne delen av vassdraget. Planen omfatter en restart av kalkingsanlegget og utlegg av gytegrus på gamle og kjente gyteplasser.

Det ble bevilget kr 450.000 til innkjøp og utlegg av gytegrus. Samtidig ble det også gitt midler til oppstart av kalkingsanlegget igjen for å optimalisere vannkvaliteten i elva under vår- og høstflommer. Med dette er et av distriktets største kalkingsprosjekter en realitet. Vang JFF er stolte over å kunne bidra i realiseringen av dette.

For ikke og glemme noen - Vi takker alle som var med oss denne dagen, en spennende, lærerik og slitsom dag. 

TRYKK PÅ BILDE FOR Å SE FILM...Filmet av Hallgeir Henriksen ved parsell 2 som er ved Øvre Langholmen.

flagstadelva grus 2.jpg
Helikopter i jobb - trykk på bilde for film