Barn og Ungdom

Rekrutteringsutvalget har som oppgave å øke rekrutteringen til Vang JFF. Gjennom egne og felles aktivitet med andre utvalg i foreningen jobber man målbevisst for å få flere medlemmer inn i klubben, spesielt mot barn og unge. Rekrutteringsutvalget har ansvaret for Jakt- og fiskeskolen, Jaktskytterskolen, Vang JFF UNG samt bistår med pilkekonkurranse, familiedag og andre arrangementer for barn og unge. Utvalget er foreningens kontaktpunkt mot bygdas skoler. Kontakt: Harald Thrones Tlf: 48284199

Siden 2010 har vi i Vang JFF arrangert en jakt- og fiskeskole. Dette har vært en stor suksess og vi fortsetter med dette også denne høsten.

Målet med dette er å gi barn og unge en enkel innføring i jakt, fiske og friluftsliv. Som tidligere så er dette være et tilbud til elever i 5-7 klasse, på skolene i Hamar og Vang. Tilbudet er vederlagsfritt, og det kreves ikke medlemskap i Vang JFF for å delta. Jakt- og fiskeskolen holder alt nødvendig utstyr til bruk i undervisningen.

Jakt- og fiskeskolen vil hovedsakelig holde til i klubbhuset til Vang JFF på Gåsbu jaktskytebane, men enkelte aktiviteter krever at vi flytter litt på oss.

All transport besørges av foreldre/foresatte. Vi legger opp ca. 10-12 aktiviteter gjennom skoleåret.

JOFS Charlotte.jpg
Fra matkurs ved JOFS hos Charlotte Mohn Gaustad

 

Vang Jakt- og Fiskeforening fikk noen midler for å etablere jaktskytterskole i 2017.

Vi fortsetter i 2022, og bruker det øverste jaktfeltholdet ved Gåsbu Jaktskytebane.

Torsdager som under fra kl. 18.00 – 20.00 (mai, juni og august - datoer kommer)

På standplass vil det være tillitsvalgte fra Vang JFF som tar imot og har kontroll på sikkerheten og organisering. Det vil være folk fra skytterutvalgene/rekruttutvalget og styret som ambulerer med betjening.

​Med tanke på sikkerheten som vi ikke «kødder» med skal barn skyte med foreldre tilstede.

Det skytes med rifle kal 22, Vang JFF har våpen og ammunisjon til fri disposisjon.

HUSK HØRSELSVÆRN

IKKE KØDD MED SIKKEHETEN​

Ung skytter 3.jpg

 

Du må ikke være medlem, men for oss er det en fordel da vi får tildelt midler ut fra hvor mange barn/ungdomsmedlemmer vi har. 

Barn / Ungdomsmedlemsskap koster kun kr 210,- og de fleste aktiviteter er gratis. Er dine foreldre medlem så kan barn knyttes til familiemedlemsskap for samme pris uansett antall barn. 

Det blir aktiviteter innen skyting med hagle, rifle og simulator. Jakt, fiske og friluftsliv, sosiale samlinger og det utvalget finner på av aktiviteter. Klubbhus og fine fasiliteter til disposisjon. 

Utvalget består av: Thea Madeleine Bøe, Thea Kløvstad Nybakken, Syver Berg Aalstad, Håvard Ruud, Mikkel E. Henriksen og fra rekruttutvalget Julie Håkonsen. 

En representant fra Vang JFF UNG blir invitert til styremøter.

Vi ønsker og bygge opp et miljø fra ungdomsskolenivå til ung voksen. (8 trinn til 18 år). 

VIL DU VÆRE MED? 

Send en e-post til: [email protected] eller ta kontakt med en av de i utvalget. 

Vang JFF UNG.jpg