Senioraktiviteter

Seniorutvalget har månedlige møter hvor de treffes til sosialt lag, dugnader og turer.

Vang JFF seniorutvalget

Leder Terje Hagen - 95182518​ -terje.n.hagen@outlook.com

Greg Daniels

Finn Haugom

Tore Jørstad

Vi møtes 1. tirsdag hver måned, følg med i kalender og på HA tavla. Seniorutvalget bidrar med sin kunnskap ved mange anledninger. Vedlikehold av bygningsmasse og anlegget ved Gåsbu Jaktskytebane, betjene Skog & Vann i Elverum, ettersyn åpne koier, instruktører og ressurser innen kunnskap.