NB ! Kammerflagg på riflebanene

Bruk av kammerflagg på BJF sitt skytebaneanlegg

Publisert: 22. august 2023 kl. 12.18

Sist oppdatert: 22. august 2023 kl. 12.20

For å øke sikkerheten ved BJF sine riflebaner har vi innført obligatorisk bruk av kammerflagg på
boltrifler, rett-trekkere, bøylerepeter- og halvautomatiske rifler. Dette gjelder for all skyting organisert av BJF. Kombivåpen og drillinger vil følge egne regler. De som har slike våpen henvender seg til standplassleder ved ankomst for instruks.

Ved ankomst banen:
Skytter skal ved pakking for transport montere kammerflagg slik at dette sitter i når våpen pakkes ut på skytebanen. Enten dette gjøres på standplass eller i venterom.

Delbare våpen skal bruke kammerflagg hvis de er montert ved ankomst banen. Eventuell montering og demontering på banen skal skje i henhold til standplassleders instruks. Spør standplassleder før man monterer.

Kombivåpen og drillinger skal være knekt inntil man får tilvist standplass og tillatelse til å lade våpen.

På standplass:
Kammerflagg skal sitte i inntil skytter har fått tilvist standplass og tillatelse til å lade våpen. Når skytter er ferdig med skytingen monteres kammerflagg igjen mens våpen ligger i skiveretning og skytter ber om kontroll (visitering av våpen).
Når kontroll er utført kan skytter ta med våpen for nedpakking for transport med kammerflagg i eller demontere delbare våpen. Kombivåpen og drillinger skal pakkes ned på standplass etter kontroll.

Ved avreise:
Kammerflagg skal sitte i våpen når du forlater skytebanen. Delbare våpen, kombivåpen og drillinger skal være nedpakket etter kontrollen på standplass til skytteren forlater skytebanen.

Hjemme:
BJF anbefaler at kammerflagg sitter i til man foretar våpenpuss hjemme. BJF anbefaler også at
kammerflagget sitter i våpen når det er låst inn i våpenskapet slik at det er klart til nedpakking når man tar det ut igjen.
Vi håper for forståelse for denne endringen og at alle bidrar til å gjøre våpenhåndteringen så sikker som
mulig.

Bergens Jæger- og Fiskerforening
Stian Horne (leder)
Jørn Gjerde (leder skyteutvalg)