Fiske

Fiskeutvalget er til for alle fiskeinteresserte i foreningen. Vi prøver å ivareta medlemmenes ulike interesser for alle typer fiske, både i ferskvann og saltvann. Vi har disponerer vårt eget fiskeområde i Raudlia i Os. Vi ønsker tilgang på flere fikseområder/elver, så hvis du har tips til oss, send en mail til post@bjf.no eller henvend deg på vår facebookside.  Bare ta kontakt med leder fiskeutvalg hvis du lurer på noe!

Våre tilbud
Innlandsfiske
God fangst i Raudlia

Innlandsfiske
Storrusen settes

​​

BjF disponerer eget fiskeområde i Raudlia. Fiskekort er tilgjengelig på inatur.no. Medlemmene disponerer også egen båt, og kan etter avtale låne koien som finnes i området.

 

Fiskevannene er Insta og Ysta Raudlivann. Her finnes gjedde, ørrett og røye. Foreningen driver i samarbeid med grunneiere rusefiske av gjedde. Terrenget har mange fine steder til overnatting i telt, lavvo eller annet. Vanlige regler for bålbrenning gjelder.

 

Foreningens nærmeste fiskevann, Kalandsvannet, er også Bergens største ferskvann.  Her finnes blandt annet røye, ørett og karpefisker.  Det utfiskes ca 1300 kg fisk hvert år med storruse for å unngå en for stor populasjon.  Fiskekort og båtleie fås hos grunneierene rundt vannet.  BjF har en båt til låns for medlemmene.  Det er også mulig å fiske med garn, men bare med garn utlånt fra grunneiere​.

Fiskeutvalget holder kurs i fluebinding, fluekasting, med mer

 

​​Vi vil også i år prøve og få til flere kurs, også andre kurs, som for eksempel tackle- og havfiskekurs. Ta gjerne kontakt dersom det er andre kurs som er ønskelig.

 

Oppdatering om våre kurs kommer på våre nettsider.

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.