Årsmøte 2022

Vi kaller herved inn til årsmøte mandag 28 mars kl 1800 i Nordgardsløa 2 etg på Frekhaug. 

Publisert: 22. februar 2023 kl. 20.32

Sist oppdatert: 22. februar 2023 kl. 21.22

Saksliste:

1. Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkallinga

- Godkjenning av dagsorden

- Godkjenning av forretningsorden

- Val av ordstyrar

- Val av sekretær

- Val av teljekorps

- Val av to medlemar til å underskrive protokollen

2. Årsmelding frå siste kalenderår

3. Revidert rekneskap frå siste kalenderår

4. Innkomne saker med styret sine forslag til vedtak

5. Retningslinjer for foreiningsdrifta

6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

7. Styret sine forslag til årsplan og budsjett

8. Styret sine forslag til kontingentnivå (låg, middels, høg sats) for hovudmedlemskap.

9. Val av styre i samsvar med § 8

10. Foreininga sin utvalsstruktur og val av medlemmar til utval etter behov

11. Val av valnemnd på 2 medlemmar

12. Val av revisor(ar)

13. Eventuell utnemning av æresmedlemmer

14. Eventuelt forslag om vedtektsendring med utgangspunkt i NJFF si vedtektsnorm

 

 

Innkommende saker må væra styre i hende seinast 14 mars.

Desse kan sendast til [email protected]

 

 

Mvh styret