Årsmøte 2024

Publisert: 25. januar 2024 kl. 20.06

Sist oppdatert: 25. januar 2024 kl. 20.10

Dato for årsmøte er 7.mars kl 20.00.

• Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 15. februar. epost [email protected]

• Årsmelding vert lagt ut på vår heimeside www.njff.no/hordaland/os 14 dager før årsmøtet.

Vel møtt! Styret