Rypejakt i Engerdal

Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

 
 

​​​​Jegerprøvekurset
Os Jakt og fiskelag avholder kurs i ulvehiet.
Kurset skal være på 30 timer fordelt over 9 samlinger, og ledes av en autorisert jegerprøveinstruktør. Ved gjennomføring av jegerprøvekurs, finnes det nettbasert læring for alle samlingene. Disse kan benyttes som et supplement til lærebok, eller som en repetisjon og forberedelse til eksamen.
Samling 1-4 er obligatorisk. Kandidaten kan ha fravær fra undervisningen på inntil 2 samlinger,men bare fra samling 5,6,7,8 eller 9. ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon fra test fra e-læringa.


1.Samling – Jakt og holdninger
2.Samling – Våpen og våpenlovgivningen
3.Samling – Human og sikker jakt i praksis
4.Samling – Skyting med hagle og rifle
5.Samling – Artskunnskap
6.Samling – Lover og forskrifter
7.Samling – Jaktformer
8.Samling – Ettersøk av skadet vilt
9.Samling – Håndtering av felt vilt


Jegerprøveeksamen
Teoretisk eksamen er en elektronisk prøve med 50 spørsmål hvor prøvedeltakerne skal velge mellom tre oppgitte svar på hvert spørsmål. 80 % (40 spørsmål) må være riktig besvart for at prøven skal være bestått. Du kan prøve deg på en demoversjon her: jegerprøvetest
For å kunne gå opp til jegerprøven må man ha tatt jegerprøvekurset, og betalt jegerprøvegebyr på kr. 300,- til Direktoratet for naturforvaltning. Eksamensgebyr gjelder for ett forsøk. Du betaler eksamensavgiften ved oppmelding på www.jegerproveeksamen.no
Kurset koster kr 2850,-. Er du medlem av Os Jakt og fiskelag betaler du kr 2000,-. Kurspengene inkluderer lån av våpen og forbruk av ammunisjon til kurset.
Ved påmelding oppgi navn, adresse, fødselsdato, mobiltelefonnummer, e-postadresse
Kontaktperson:
Kjartan Søviknes¨
Telefon 94 37 69 05
[email protected]​​​​