Rypejakt i Engerdal

Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

 
 

​​​​Jegerprøvekurset
Os Jakt og Fiskelag avholder kurs i Ulvehiet (Ulvenvegen 343, 5217 Hagavik).

Kurset er på 30 timer fordelt over 9 samlinger, og ledes av en autorisert jegerprøveinstruktør. Ved gjennomføring av jegerprøvekurs, finnes det nettbasert læring for alle samlingene. Disse kan benyttes som et supplement til lærebok, eller som en repetisjon og forberedelse til eksamen.

Samling 1-4 er obligatorisk. Kandidaten kan ha fravær fra undervisningen på inntil 2 samlinger,men bare fra samling 5,6,7,8 og/eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon fra test fra e-læringa som man finner på www.nacl.no

Kursoppsett
1.Samling – Jakt og holdninger
2.Samling – Våpen og våpenlovgivningen
3.Samling – Human og sikker jakt i praksis
4.Samling – Skyting med hagle og rifle
5.Samling – Artskunnskap
6.Samling – Lover og forskrifter
7.Samling – Jaktformer
8.Samling – Ettersøk av skadet vilt
9.Samling – Håndtering av felt vilt

I 2024 arrangerer Os JFL tre jegerprøvekurs. Begge går over to påfølgende helger. Kurs 1 starter fredag 16.februar, kurs 2 starter fredag 14. juni og kurs 3 fredag 09.august. Påmelding til kursene gjøres i foreningens aktivitetskalender, her: https://www.njff.no/hordaland/os/aktivitetskalender

Tider/klokkeslett:
Undervisning er fra kl 18:00 til kl 21:00 på fredager og fra kl 09:00 til 15:00 lørdager og søndager. Teoriundervisning i lagets lokaler i Ulvehiet. Skyting med hagle og rifle på lagets skytebane samme sted. Feltløypen, samling 3, blir også i umiddelbar nærhet av teorilokale/skytebane.

Jegerprøveeksamen
Teoretisk eksamen er en elektronisk prøve med 50 spørsmål hvor prøvedeltakerne skal velge mellom tre oppgitte svar på hvert spørsmål. 80 % (40 spørsmål) må være riktig besvart for at prøven skal være bestått. Du kan prøve deg på en demoversjon her: jegerprøvetest


For å kunne gå opp til jegerprøveeksamen må man ha tatt jegerprøvekurset, og betalt eksamensgebyrer på kr. 360,- til Miljødirektoratet. Eksamensgebyret gjelder for ett eksamensforsøk. Du betaler eksamensgebyret ved oppmelding på www.jegerproveeksamen.no

Eksamen arrangeres i etterkant av kurset.​

Pris
Kurset koster kr 3000,-. Er du medlem av Os Jakt og fiskelag betaler du kr 2000,-. Kurspengene inkluderer lån av våpen og forbruk av ammunisjon til kurset.
Ved påmelding oppgi navn, adresse, fødselsdato, mobiltelefonnummer, e-postadresse.


Kontaktperson
Terje Wangsholm
Telefon 414 45 768
terjewangsholm@gmail.com