Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Fiskegruppa har planar om å starta opp ei flogebindingsgruppe på Stord. Detta skal bli ein fast samlingsplass for nye og erfarne flogebindarar.

​​​​Me har lenge gått med planar om å starta opp ei flogebindingsgruppe på Stord, men koronapandemien har satt ein stoppar når det gjelder å kunna samlast. No ser me lys i tunnellen og begynner forsiktig onsdag 21. april kl 17:30 på Nordbygdo ungdomsskule.

Detta er ei gruppe for erfarne flogebinderar som vil binda i sosialt lag, men først og fremst for nye som har lyst til å starta med flogebinding. Foreninga har ein del utstyr tilgjengelig for dei som har lyst til å prøva seg. Samtidig så oppfordrar me dei som har eget utsyr om å ta med seg det. 

Det vil bli lagt opp til kursing og veileding undervegs. Håpar detta kan bli ein kjekk og fast samlingsarena for flogebinderar i regionen. Solsialt og lærerik for oss alle. 

Påmelding: send navn på SMS til 45391898.

(På grunn av koronaresrtiksjonar begynner med med 10 plassar. Send SMS for påmelding. Førstemann til mølla) 

Det er ikkje påbudt med munnbind, men me oppmondar alle til å bruka munnbind inne i lokalet.


Thor Oddvar Havn

Leder i fiskegruppa

SJFF har tre båtar til utlån.   
1. Robåt i Tysevatnet.
 Denne båten høyrer primært til Steinhytta. Den ligg i naustet i søre enden av Tysevatnet. Nøkkel vert utlånt på Sykkel & Sport.
Tlf 53 41 08 34.

2. Me har robåt i Håvtrongsvatnet, og den vert utlånt frå 
  Sykkel & Sport. Tlf 53 41 08 34.

3. Robåt i Budalsvatnet høyrer primært til Budalsbu. Denne båten ligg ved bekken som kjem ned frå Hovtrongsvatne. 
Båten vert utlånt frå Sykkel & Sport. Tlf 53 41 08 34. 

Båtane kan lånast for kr.50/100,- medlem/ ikkje medlem.