Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

Ettersøkslaget Stord Jeger og Fiskerforening starta i 1996, og vårt mål er å ha 7-10 godkjente ekvipasjar tilgjenge til søk kvar haust.

Godt arbeid av hund og hundeførar

Resultat av mangel på ettersøk etter vomskot

​​​​På SJFF sitt årsmøte i 2018 vart Ettersøkslaget tatt inn som ein gruppe i SJFF, og dermed fekk leiaren plass i SJFF styret.

   

Leiar i Ettersøksgruppa: Bjarte Litlabø, tlf. 412 12 244

 

Me i Ettersøksgruppa arbeider kontinuerleg med å halda ekvipasjane våre klar til ettersøk på påskutt, eller trafikkskadd vilt.

Me har jevnlege kurs for hundeførare, der reglement og deling av erfaringar er viktige tema. Alle våre hundeførare har gjennomgått kurset "Praktisk Ettersøk Fase 3", samt at fleire har deltatt på Jaktleiarkurs.

 

Gruppa prøver også jevnlig å få inn nye førare og nye hundar i gruppa. Dette er viktig for at me til ei kvar tid har nye hunder

som kan bygge opp erfaring med søk, og eldre meir erfarne hunder på dei mest krevende ettersøka.

 

Grunna større mengde ettersøk på trafikkskadd vilt dei siste åra, har gruppa gått til innkjøp av fleire hodelykter og skytelys, 

samt refleksvester og hundeførersekker for å vera godt førebudd om det er behov for ettersøk.


Fra år 2011 vart jakta utvida frå 68 dager til totalt 112 vaktdager,

og med dette samarbeidet halverar ein antall vaktdøgn for ekvipasjane.

Antallet søk i jaktsamanheng varierar veldig, men vanleg pr år er ca 10-15 søk. Ettersøkslaget registrerer ein nedgang i antall søk dei 

siste årene.

​Antall søk i Viltnemnd- regi på trafikkskadd vilt er fra 15- 25 pr år. Her er det dessverre ein aukande trend.