Rypejakt i Engerdal

Jegerprøven

Har du interesse for jakt, friluftsliv og naturforvaltning er Jegerprøven inngangsportalen som gir deg moglegheiter til å kunne jakte, men kurset gir deg og kunnskap om våre jaktbare artar og ikkje minst om samspelet i naturen.

Jegerprøvekurset består både av teoretisk og praktisk del, fordelt på 7 kurskvelder og 1 dag på leirdue- og riflebana for den praktiske delen av kurset. Kurset vert avslutta med eksamen i regi av Stord og Fitjar Landbrukskontor.

Kurskveldane er på Nordbygdo ungdomskule og Stordøy JFL har eigne Jegerprøveinstruktørar som kurshaldarar.

Etter at du har bestått Jegerprøven kan du delta på SJFL sin Introjakt etter hjortevilt. Sjå meir info under INTROJAKT.

For meir informasjon om Jegerprøvekurset ta kontakt med
Rune Vorland tlf. 40108632 eller mail: runevorland@gmail.com