2022-02-26 12.57.25.jpg

Skyting

Me har ein skytebane i Førde. Her er det elektroniske blinker på 100m og 200m. Elektronisk på 300m er på plass iløpet av 2022.

Jaktfelt trening: På nyåret  frå lørdager kl 11:00. etter påske tirsdagar frå kl 18:00 ut august (ikkje skyting i juli mnd) 

Storvilt prøve og jeger trening oppstart torsdager etter påske kl 18:00 og ut august mnd (ikkje skyting i juli mnd)

NB! Ein må laste ned appen "Min Jegerdokumentasjon" og legge inn våpen, før en kommer på skytebanen.

Legge til våpen via jeger registeret

IOS

Android

27.04.jpg

Pris for oppskyting og skyte heile sesongen på teminfestet datoer er kr 400.

Dette gjelder medlemmer av Sveio JFNF, Hagesund Sveio skyttarlag og Stord JF.

Pris ikkje medlem kr 700.

Leirdue skyting har me ein avtale med Stord JF, der me kan skyte til medlemspris.

Stord Jeger og Fisk  "Hagle skyting"

vei beskrivelse

Sveio_JFNF-kart.jpg

 

på melding til STEVNER

OPPSETT FOR STEVNER

HOLD 1 -2

HOLD 3 -4

HOLD 5 – 6

1 kontrollør 1 lapper = 2stk

1 kontrollør 1 lapper = 2stk

1 kontrollør 1 lapper = 2stk

kanal 1 innmelding resultat

kanal 2 innmelding resultat

kanal 3 innmelding resultat

Standplass leder 1stk

Radio kanal 1

Radio sikkerhet kanal 6

Standplass leder 1stk

Radio kanal 2

Radio sikkerhet kanal 6

Standplass leder 1stk

Radio kanal 3

Radio sikkerhet kanal 6

 

 

 

KIOSK  1 stk

SEKRETARIATET 1stk

 

 

 

 

 

Minimum for å gjennomføre eit stevne er 11 personer. Mrk med gult

Radioer: 12 stk

2 stk på kvart hold, ein til innrapportering av resultat og ein som ligg fast på sikrings kanal 6

For HOLD 1 – 2 & 3 – 4 er det nok med 1 sikrings radio på kanal 6

HOLD 5 – 6 1 sikrings radio på kanal 6

3 radioer til standplass ledere

1 radio i sekretariatet (event 1 i kiosk)

Totalt radioer min: 13 stk

 

Standplass leder følger laget gjennom alle hold, må hugse på å skifte kanal når han er på dei forskjellige standplassene.

Når ein runde er over kommer standplassleder innom sekretariatet og henter ut ny liste for opprop.

Kontakt person: Morten Skartland Kristiansen