Jakt i utlandet

Jakt i utlandet har blitt stadig mer populært. Her er det et utall av muligheter og tilbud på alle kontinenter.

Publisert: 14. mai 2021 kl. 11.38

Sist oppdatert: 04. mai 2023 kl. 09.27

Vær oppmerksom på at det kan ligge mange utfordringer i å sette seg inn i det lokale regelverk for de land eller områder du ønsker å besøke. I spesielle tilfeller anbefaler vi at man søker veiledning hos sin turoperatør eller hos noen som har erfaring fra tilsvarende reise til samme område.

Skjema for søknad om europeisk våpenpass finner du på politiets nettsider. Der er i tillegg generell informasjon om inn- og utførsel av våpen.

Viktige momenter ved​ grensepassering​​​

Ved grensepassering reiser man ut av ett land og inn i ett annet. Det er ikke sikkert like regler gjelder i de to landene, og det er din plikt å sette deg inn i kravene. Europeisk våpenpass gir anledning til å passere grensen uten å deklarere våpen og "rimelige" mengder ammunisjon til våpenet. Det betinger imidlertid at landene har tilsluttet seg ordningen. 

Slik grensepassering er kurant mellom Norge og Danmark, men ikke mellom Norge og Sverige. Da må man fortsatt deklarere våpen og ammunisjon inn i og ut av Sverige via Tullverket.​ Tollmyndighetene i de aktuelle landene vil kunne gi nærmere informasjon om kravene.

 

Småviltjakta starter 25. august, men norske jeger uten tilknytting til Sverige har ikke tilgang til rypejakten fra 25. august.

Det er muligheter for å jakte skogsfugl fra starten for de som ønsker det. Mer informasjon finnes på de aktuelle landsstyrelsens nettsider.

For reise til alle EU-land med unntak av Sverige, kreves det at hunden har eget pass som blant annet dokumenterer at den har gjennomgått et vaksinasjonsprogram. Reglene kan variere avhengig av hvilke land du skal reise i.

Ved grunnvaksinering mot rabies er vaksinasjonen gyldig tidligst 21 dager etter at vaksinen ble gitt. Du finner mer informasjon om rabiesvaksine på Matilsynets nettsider.

Ved tilbakereise er det ved reise i de fleste land også krav om dokumentasjon for gjennomført ormekur, for å hindre spredning av blant annet den farlige parasitten revens dvergbendelorm​ (echinococcose) som finnes i mange land i Europa, men som fortsatt ikke er påvist i Norge.

Mer informasjon finner du på Mattilsynet: "Slik reiser du med kjæledyret ditt".