Bukkejakt

Regler for jaktutøvelse

Alle som skal utøve jakt i Norge må kunne dokumentere at de har nødvendig kompetanse ved å ha gjennomgått en opplæring og bestått jegereksamen.

Publisert: 07. juni 2021 kl. 11.59

Sist oppdatert: 03. mai 2023 kl. 09.06

De viktigste reglene for jakt fremgår av viltloven med forskrifter.

Alle som jakter skal være registrert i jegerregisteret og ha betalt jegeravgiften. Storviltjegere må i tillegg ha avlagt godkjent skyteprøve. 

Når du er på jakt må du ha formalitetene i orden: 

  • ​​​Ta alltid med våpenkort når du har med deg våpen eller ammunisjon. For hagle som du lovlig har ervervet før 1. oktober 1990 må du enten ha med gyldig jegeravgiftskort eller våpenkort på andre våpen.
  • Låner du våpen skal du alltid ha med deg tillatelsen for lån og signert utlånserklæring for våpenet du bruker eller transporterer.
  • Husk dokumentasjon på betalt jegeravgift. Jakter du storvilt må du også ha med dokumentasjon for bestått storviltprøve.
  • Våpen skal transporteres tomt for ammunisjon, og du skal ha tilsyn med både våpen og ammunisjon. Våpenet eller ammunisjon som transporteres i motorvogn kan likevel forlates uten forsvarlig tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er pakket og skjult, og motorvognen er låst, eller når vital del av skytevåpen er fjernet. Ammunisjon skal transporteres atskilt fra våpenet. Våpen som reisegods skal være uten en vital del, slik at det ikke kan brukes.
     
  • Skal du bo på hytte eller ellers ubebodd hus under jakta? Det er ikke lov å oppbevare våpen og ammunisjon i ubebodd hus eller hytte. I forbindelse med jakt er slik oppbevaring likevel tillatt, så lenge våpen og ammunisjon holdes under forsvarlig tilsyn. Det er ikke krav om våpenskap. Våpenet kan etterlates i hytta eller huset ved kortere fravær dersom vital del tas med.​ 

Forskrift om jakt- og fangsttider

Jakta i Norge berøres av en rekke lover og forskrifter, der Viltloven er den mest sentrale. Det meste av de relevante rammene forvaltes av Miljødirektoratet.

Andre relevante lover og forskrifter som ikke håndteres av Miljødirektoratet, men som er relevante for jakt og jaktutøvelse, er regelverket for seljakt (Fiskeridirektoratet) og Våpenloven(Politidirektoratet).

Småvilt

For å jakte småvilt i Norge må du være fylt 16 år. Likevel kan du delta på opplæringsjakt fra og med det året du fyller 14 år til du er fylt 16. 

Storvilt

For å drive jakt på storvilt må du være 18 år, men du kan likevel være med på opplæringsjakt fra og med det år du fyller 16 til du er 18 år, men må da ha avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven for storviltjegere.

I de fleste tilfeller trenger du grunneiers tillatelse for å drive jakt. Det eneste unntaket er under jakt på sjø.

NJFF har utarbeidet utkast til leieavtaler som du kan tilpasse og bruke dersom du eller ditt jaktlag ønsker å inngå leieavtaler om jakt

Under jakta stilles det egne krav til våpen og ammunisjon, avhengig av hvilken jaktform du er ute på.

Alle som har løst jegeravgift plikter å rapportere hva de har felt av vilt i løpet av jaktåret. De som av ulike grunner ikke rapporterer, vil få et ekstra gebyr på neste års jegeravgift. Du rapporterer via Altinn. ​