Hare

Harejakt med løs på drevet halsende hund, som det heter i lovsammenheng, er en av de mest tradisjonsrike jaktformene vi har i Norge og er tidligere definert som Norges nasjonaljakt.

Jakttid hele landet: 10.09 - 28.02/29.02. 

Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke: 10.09-15.mars​

Det ble felt 14 730 harer i jaktåret 2020/2021. Det er en oppgang på 17,9 prosent fra året før.

Veldig kort fortalt foregår harejakt med hund slik: Jegeren oppsøker det området der han eller hun skal jakte og slipper hunden slik at den kan arbeide fritt. Hunden skal så lete i terrenget til den finner spor etter hare fra siste natt. Når hunden har funnet harespor, skal den lukte seg fram til der haren har lagt seg for dagen, for haren beiter om natten og ligger i ro om dagen. Når hunden har kommet så nærme haren at den føler seg truet, vil denne rømme unna hunden i stor fart. Hunden skal da følge sporet etter haren og bjeffe så lenge den klarer å følge sporet. Jegeren vil på den måten høre hvordan haren forflytter seg i terrenget, og kan derfor være forberedt på hvor - og når haren kan komme, slik at han har best mulighet for å kunne skyte den​

Jegeren må ha litt kunnskap og erfaring for å finne steder der det er mest sannsynlig at haren vil komme. Stier, stikryss, skogsvegkryss og myrkanter kan ofte være gode poster. Jakter en flere ganger i samme område, blir en kjent med hvor det lønner seg å postere. Spør også erfarne jegere som kjenner terrenget.​

Haglstørrelsen må være noe større enn hva som brukes på mindre vilt som rype, og bør være noe større for hare med vinterpels enn med sommerpels. Haglstørrelse i intervallet 3 – 5 (US nr) kan være passe, det vil si at haglenes diameter er 3.0 – 3.5 millimeter.

Generelt skal en ikke skyte på for langt hold. 20 – 25 meter passe haglehold under harejakt. På lengre hold vil haglskura ha spredt seg for mye til at haren får nok hagl i seg til å falle i skuddet. Sett fra siden utgjør haren et betydelig større mål, særlig hvis den stopper opp. Kommer den derimot i stor fart, må en holde godt foran eller avstå fra skudd. Skudd på for nært hold på hare i stor fart gir ofte reale bomskudd fordi haglskura ikke har fått spredd seg. Hvis en likevel treffer, blir det så stor skade på haren at den blir uegnet som mat.​

Harejakta har sin egen terminologi, det vil si at det er en del spesielle ord og uttrykk som brukes ved harejakt. Nye harejegere bør gjøre seg kjent med de vanligeste ordene og uttrykkene i denne terminologien. Deler av harejakt-terminologien skriver seg fra den tiden da harejakt med hund kom til Norge, og enkelte uttrykk er derfor av tysk opprinnelse. 

Veide - Å vomme
Dot - Haren er død
Los - Hunden har funnet haren og bjeffer mens den løper etter haren
Uttak - Når hunden finner haren og begynner å bjeffe
Gjentak - Tar opp losen igjen
Dødtap - Hunden mister sporet helt​

Knut Arne Gjems forteller om harejakt