Kråkefugl

Kråkefugler er kråke, ravn, skjære og nøtteskrike. Kråkejakta kjennetegnes ved at det finnes stort sett over alt i landet og at det er et lett tilgjengelig jaktbytte.

Kråke: 15. juli - 31. mars

Ravn: 10. august - 28./29. februar

Spesielle bestemmelser: Troms og Finnmark fylke: 10. august - 15. mars

Skjære: 10. august - 28./29. februar

Nøtteskrike: 10. august - 28./29. februar. 

Fredet i Nordland, Troms og Finnmark fylke. 

Også for kråke er den mest effektive måten å jakte på å bedrive lokkejakt. Jegeren sitter godt i skjul, gjerne med en plasthubro i nærheten. Så lokker man kråkene til seg med fløyter som imiterer kråkelyder. 

Tor Ola Dehli lokker kråke med fløyte