Sjøfugl

Sjøfugljakta er lett tilgjengelig, men krever mye lokalkunnskap og er utsatt for vær og vind. Blant sjøfuglene som kan jaktes har vi skarv (toppskarv/Storskarv) ærfugl og svartand.

Sjøfugljakt i Stavern

Storskarv - ungfugl med hvit buk:
Saltvannslokaliteter i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder fylker: 10.september - 9. november

Storskarv - ungfugl med hvit buk:
Saltvannslokaliteter i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark fylker: 01. oktober - 30. november. 

Storskarv - voksenfugl:
I ferskvannslokaliteter i Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylker: 10. august - 23. desember

Toppskarv:
Troms og Finnmark og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke: 01. oktober - 30. november

Ærfugl:
Kun hannfugl av ærfugl i Vestfold og Telemark fylke, tidligere Østfold, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker: 01. oktober - 30. november

Hver jeger kan felle inntil fem fugler per døgn, og inntil 25 fugler per jaktår. 

Svartand:
Tidligere østfold fylke: 10. september - 23. desember

I jaktåret 2020/2021 ble det felt 2350 ærfugl. 

Alle norske statsborgere med gyldig jegeravgiftskort har rett til å jakte på sjøen i Norge, utenlandske statsborgere må i tillegg ha bodd i Norge det siste året. På sjøen har allmennheten rett til å jakte så langt det går vann, og det er fri jakt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann. På fastland, øyer, holmer og skjær, samt i ferskvann, er det grunneieren som har jaktrett2 . Når det jaktes fra båt kan denne ikke ha påmontert motor når jakten foregår nærmere enn 2 km fra fastland, øyer, holmer og skjær. Det er ikke tilstrekkelig at motoren er slått av. Båten skal i det hele tatt ikke være utstyrt med motor. Båter med fastmontert motor kan derfor ikke brukes til jakt innenfor 2 kilometersonen. Er båten utstyrt med utenbordsmotor må denne tas av og settes på land eller i en annen båt før jakten kan begynne. Det er anledning til å bruke motorbåt til og fra det sted jakten foregår