Smårovvilt

I kategorien smårovvilt finner vi mår, mink, grevling, røyskatt og mårhund.

Mår: 01. november - 15. mars

Mink: 01. april - 31. mars

Grevling: 21. august - 31. januar

Røyskatt: 21. august - 15. mars

Mårhund: 01. april - 31. mars

I jaktåret 2020/2021 ble det felt 3370 mår og 3850 villmink.

Fellefangst av mår

Fellefangst av mår

Har du lyst til å prøve deg på mårfangst, men vet ikke helt hvordan du går fram? Her gir vi deg noen enkle råd og tips på veien

Les mer