Vadere

Vadere som er jaktbare er artene rugde og enkeltbekkasin.

Rugde: 10. september - 23. desember

Enkeltbekkasin: 21. august - 31. oktober

I jaktåret 2020/2021 ble 2630 rugder felt.