MENY hamburgermeny Close-menu button

Kystsel

Sel regnes som storvilt og krever godkjent skyteprøve. Det er fylkeskommunen som har ansvar for kystseljakt, og ingen kan delta uten tillatelse fra fylkeskommunen i det området jakta skal foregå.

Steinkobbe:
I de områder det er åpnet for jakt på steinkobbe: 2. januar - 30. april og 01. august - 30. september. 

Havert:
I områdene sør for Stad: 01. februar - 30. september

I områdene nord for Stad: 02. januar - 15. september. 

Ringsel: I de områder det er åpnet for jakt på ringsel: 02. januar - 30. september

Grønlandssel: I de områder det er åpnet for jakt på grønlandssel: 02. januar - 30. september. 

Spesielle bestemmelser for steinkobbe, havert og ringsel: Innenfor disse jakttidene fastsetter Fiskeridirektoratet årlige kvoter som du som jeger må undersøke og søke på. Vi gjør oppmerksom på at søknadene skal sendes til fylkeskommunen i det distriktet jakten skal foregå. Oppdatert informasjon om hvor mange dyr som gjenstår av kvoten får du også ved henvendelse til fylkeskommunen. 

​Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter​:

Steinkobbe
Østfold: 16
Vestfold: 15
Telemark: 10
Rogaland: 14
Sogn og Fjordane: 22
Møre og Romsdal: 16
Sør-Trøndelag: 20
Nordland: 55
Troms: 40
Finnmark: 60
Totalt: ​268

Havert
Lista til Stad: 60
Troms: 25
Finnmark: 115
Totalt: 200​​​​

Jakt på kystsel

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland fylke. Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjord med sidefjorder i Vestland fylke.​

Fylkeskommunen har ansvar for kystseljakt, og ingen kan delta i jakt på kystsel uten tillatelse fra fylkeskommunen i det området jakta skal foregå. 

Det er krevende å jakte på kystsel, og for å delta må man ha avlagt skyteprøve for storviltjegere. Kravene til skyteprøve følger Miljødirektoratets bestemmelser. 

Selforvaltning på glid

Selforvaltning på glid

Etter mye oppmerksomhet fra våre fylkeslag kommer nå også fylkeskommunene på banen med gode innspill til en bedre selforvaltning i Sørøst-Norge.

Les mer

Les mer om jakt på kystsel External-link icon