MENY hamburgermeny Close-menu button

Kystsel

Sel regnes som storvilt og krever godkjent skyteprøve. Det er fylkeskommunen som har ansvar for kystseljakt, og ingen kan delta uten tillatelse fra fylkeskommunen i det området jakta skal foregå.

Steinkobbe:
I de områder det er åpnet for jakt på steinkobbe: 2. januar - 30. april og 01. august - 30. september. 

Havert:
I områdene sør for Stad: 01. februar - 30. september

I områdene nord for Stad: 02. januar - 15. september. 

Ringsel: I de områder det er åpnet for jakt på ringsel: 02. januar - 30. september

Grønlandssel: I de områder det er åpnet for jakt på grønlandssel: 02. januar - 30. september. 

Spesielle bestemmelser for steinkobbe, havert og ringsel: Innenfor disse jakttidene fastsetter Fiskeridirektoratet årlige kvoter som du som jeger må undersøke og søke på. Vi gjør oppmerksom på at søknadene skal sendes til fylkeskommunen i det distriktet jakten skal foregå. Oppdatert informasjon om hvor mange dyr som gjenstår av kvoten får du også ved henvendelse til fylkeskommunen. 

Oversikt finnes på Fiskeridirektoratets side: ​​​J-236-2020​

​Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter​:

Steinkobbe
Østfold: 16
Vestfold: 15
Telemark: 10
Rogaland: 15
Sogn og Fjordane: 22
Møre og Romsdal: 16
Sør-Trøndelag: 20
Nordland: 55
Troms: 38
Finnmark: 50
Totalt: ​257

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:​

Havert
Lista til Stad: 60
Troms: 25
Finnmark: 115
Totalt: 200​​​​

Jakt på kystsel

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland fylke. Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjord med sidefjorder i Sogn og Fjordane fylke.​

Fylkeskommunen har ansvar for kystseljakt, og ingen kan delta i jakt på kystsel uten tillatelse fra fylkeskommunen i det området jakta skal foregå. 

Selforvaltning på glid

Selforvaltning på glid

Etter mye oppmerksomhet fra våre fylkeslag kommer nå også fylkeskommunene på banen med gode innspill til en bedre selforvaltning i Sørøst-Norge.

Les mer

Les mer om jakt på kystsel External-link icon