Troféer

Geviret er en viktig del av jaktbyttet som mange jegere ønsker å ta vare på. Etter hvert har det også blitt vanlig å ta vare på kranier, tenner og skinn.

Prinsipper for trofébedømming
NJFFs regelverk

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) utdanner trofédommere som bedømmer gevirer, kranier og tenner i henhold til et vedtatt reglement. NJFF har trofédommere i alle landets fylker. 

NJFF legger vekt på at bedømming av gevirer ikke er å betrakte som en oppfordring til ren troféjakt.

Gode minner​​​​​​

NJFF legger vekt på at jakt på storvilt skal skje med utgangspunkt i en bærekraftig høsting gjennom rettet avskyting, der hensynet til en sunn og livskraftig viltstamme står sentralt.

Som en følge av den rettede avskytingen er det begrenset hvor mange store hanndyr man kan ta ut under jakten. Disse bør jegerne behandle og ta vare på som et godt minne om jakten.

NJFF legger vekt på at bedømming av gevirer ikke er å betrakte som en oppfordring til ren troféjakt.

​​Utvidet antall arter​

Forbundsstyret i NJFF vedtok i 2012 at NJFF skulle utvide sortimentet med arter som kan bedømmes. Opprinnelig har det vært mulig å få sine gevirer av elg, hjort, villrein og rådyr bedømt. Dette har nå blitt utvidet til også å gjelde gevir av dåhjort, tenner av villsvin og kranie av rødrev, grevling, mårhund, bever, gaupe, jerv, ulv og bjørn.

Trofédommere og ​CIC-dommere

​Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) utdanner trofédommere som bedømmer gevirer, kranier og tenner i henhold til et vedtatt reglement. NJFF har trofédommere i alle landets fylker, som kan kontaktes av de som ønsker å få sine gevirer eller kranier bedømt.

​NJFF fikk i 2015 utdannet sju av våre trofédommere til å bli CIC-dommere. De som ønsker det kan dermed kontakte CIC-dommerne hvis de har troféer som holder til gullmedalje og få sitt trofé registrert internasjonalt. Følgende kriterier må fylles for at troféet skal godkjennes internasjonalt:

  • Trofeet må bedømmes på hel skalle
  • Skytter må signere på bedømningsskjemaet som dommeren har og godkjenne hvor dyret er felt
  • Skytteren må selv bestille og betale diplom/ gullmedalje fra CIC

CIC-dommerne er utdannet til å bedømme flere arter enn det som ligger inne på den norske listen.

Trofédommere i NJFF (Excel)
Trofédommere i NJFF (PDF)

 

Rødrev- og bevertrofé​

NJFF ønsker spesielt at jegere som skyter rødrev og bever tar vare på skallen/kraniet som et minne om jakten og også får dette bedømt.​

 

Topp 3 Villrein

Eier Villreinområde Fellingsår Vekt Målingsår Poeng

Kåre Simahaug

Espen Kongelf

Hans E. Berg

Ottadalen, Oppland

Forelhogna

Forelhogna

1967

1993

1982

129

85

91

1990

1994

1988

1080,1

1075,1

1067,9

Topp 50 villreingevir

Topp 3 elg

Eier Fellingsted Fellingsår Vekt Målingsår Poeng

Geir Stenseth

Henry Gaundal

Zool. museum Oslo

Krogholen, Stor Elvdal, Hedmark

Høgsete, Snåsa, Nord-Trøndelag

Namdalen, Nord-Trøndelag

2000

1955

1890

320

355

 

2001

1987

1997

375,15

373,30

371,20

Topp 50 elggevir

Topp 3 hjort

Eier Fellingsted Fellingsår Vekt Målingsår Poeng

Ole Beitl​and​

Knut Marås

Trond A. Støle

Hegra, Stjørdal, Nord-Trondelag

Luster, Sogn og Fjordande

Valle, Aust-Agder

1997

2010

2007

178

130

 

1998

2011

2008

198,81

197,43

194,97

Topp 50 hjortegevir

Topp 3 rådyr

Eier Fellingsted Fellingsår Vekt Målingsår Poeng

Terje Thorsen

Knut Flatås

Marius Moe

Solum, Skien, Telemark

Vega, Nordland

Hjelset, Molde, Møre og Romsdal

2005

2010

2002

 

20

17

2005

2010

2002

204,75

197,73

197,66

Topp 50 rådyrgevir