Prinsipper for trofébedømming

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har en lang historie med bedømming og følgelig diplom- og medaljeutstedelse til gevir av villrein, hjort, elg og rådyr.

Publisert: 07. juni 2021 kl. 11.07

Sist oppdatert: 17. november 2022 kl. 15.22

Den verdensomspennende jegerorganisasjonen CIC har fastsatt normer for bedømming av trofeer for ulike viltarter. NJFF følger disse normene når det gjelder alle arter, men har nasjonale bestemmelser for medaljekrav på hjort. ​

K​riterier for trofébedømming

Det er i hovedsak fire elementer som kan legges til grunn for bedømmelse av trofé, det er mål, vekt, volumberegning og skjønnhetsmessige vurderinger.

Før et trofé kan bedømmes, skal det ha tørket i romtemperatur i minimum 30 dager. Kravet om tørketid på minimum 30 dager gjelder samtlige arter. Det er viktig å merke seg at dette er ifra trofeet er ferdig kokt og rengjort, og dermed ikke regnet ut ifra dato for felling.

Trofé skal være grundig rengjort. Dårlig rengjort trofe skal avvises.

Bastkledde gevirer avvises, eventuelt må bast fjernes.

Trofé med kunstig påsatt takk avvises.

Klage på dommerens skjønnsanvendelse eller måleresultat fremmes skriftlig for NJFFs administrasjon. Tidligere bedømte gevir skal ikke bedømmes igjen med mindre tidligere bedømming klart er feil.

Definisjon på takk

Hvor ikke annet er anført i veiledningen for poengberegningen er definisjonene på en takk at den skal være minimum 2 cm høy og høyere enn den er bred.

Hos elg forekommer det at en lengre takk deler seg slik at den ender i to takker. Hovedtakken måles da som en vanlig enkelttakk (lengde, for stanggevir også omkrets). Den andre takken måles med basis i en linje i rett vinkel ut fra innbuktningen mellom de to takkspissene, altså samme målemetode som den første takken øverst på fjøla.

Troféer av slik kvalitet at de skal inn på 10 på topp-listen, bedømmes av 2 dommere. NJFFs administrasjon oppnevner den andre dommeren.

Utstoppede rådyrhoder dømmes ikke.

Utfylling a​​v skjema

Fullstendig navn og adresse på skytter. Fellingssted skal oppgis. for alle arter oppgis kommune. for villrein oppgis også villreinområde.

Medalje gis kun til gevirer som er skutt i Norge. Gevirer som er skutt utenfor Norge, kan bedømmes og gis diplom, men disse tildeles ikke medalje og føres ikke i registeret.

Fall​​​​​vilt

Fallvilt bedømmes som annet vilt, men det skal føres på diplomet under "Dato for felling" at det er et fallvilt. Fallvilt tildeles medalje, men føres ikke i registeret.

Godtgjøring​ og register

Veiledene priser for bedømming, diplom og medalje koster pr 10.08.2022:

  • hjortevilt og villsvin kr 600,- (ikke-medlem kr 950,-)
  • skaller/kranier kr 500,- (ikke-medlem kr 800,-)
  • bedømming uten premiering kr 400,- (ikke-medlem kr 650,-)

Andre utgifter som dommer måtte ha (kjøring etc.), dekkes av den som har bestilt oppmåling og avtales med dommeren på forhånd.​

Register føres av NJFF sentralt. Kopi av måleskjema skal sendes NJFF sentralt fortløpende på; trofe@njff.no

Frist for å kunne delta i kåringen av årets gevir er 20.mai.