Den sporrene hunden 2024

Den Sporrene Hunden er et kurs for hundeeiere som vil spesialisere seg innen sporing enten man er ute etter den ultimate ettersøkshunden, sporspesialist til rovvilt eller en sporhund til annet vilt.​

Publisert: 21. mars 2024 kl. 14.29

Kurset går over tre deler (helger) i løpet av sommerhalvåret, der man lærer momenter på hver del. Hver nye del begynner med en test fra forrige del.

Hver test kvalifiserer til tittelen NJFF sporhund del 1, 2 og 3. Kurset bygger på prinsippene i sporinnlæring fra brukshundmiljøet.

Det fokuseres på innlæring på ulikt underlag, luktutvelgelse og preging på ønsket lukt og forsterking av det. Mye etter samme prinsipper som bombehunder og narkotikahunder trenes. Her kan hver enkelt ekvipasje jobbe mot det en selv ønsker å spore.

Dette er kurset for deg som virkelig vil ha en sporspesialist!

Kurset bygger på hverandre og det kreves at du tar Del 1, 2 og 3 i den rekkefølgen. Ellers trengs en hund og utstyr for sporing. Vi anbefaler å begynne kurset med en ung hund som kan ha stor utvikling mellom hver del. Men det er langt fra umulig å begynne med en voksen hund om en ønsker det.

Del 1 gjennomføres: 3.-5. mai 

Del 2 gjennomføres: 14.-16. juni

Del 3 gjennomføres: 16.-18. august

Avsluttende sporprøve etter del 3 avtales på siste samling. ​

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, 2 lunsjer og 2 middager pr. samling.​ Overnatting er ikke inkludert.

Pris: For hver samling kr. 4200,- for medlem og kr. 4800,- for ikke medlem. Denne påmeldingen omfatter alle tre delene, ønsker en å melde seg av underveis i løpet så tilkommer det et avmeldingsgebyr.

For mer info og​ påmelding trykk her.

Utstyrsbehov:

* Hund

* Utstyr til sporing (sele, langline etc.)

* Hjelper/godbiter/belønning til hunden

* Sko og bekledning til å være ute i

* Noe å sitte på (stolsekk, campingstol)