Andre tilbud

Fylkeslagets administrasjon og tillitsvalgte kan bidra med arrangement og andre tilbud ved forespørsel. Kontoret vårt ligger i et fint område på Skaret i Fræna kommune, 10 min fra Årø flyplass eller 15 min. fra Molde sentrum. Lokalet kan lånes for møter, kurs eller diverse selskap. Det er enkle fasiliteter, men et samarbeid med Eventyrlige Skaret kan gjøre et arrangement i våre lokaler til en fin opplevelse. Se egen link for priser ved leie. Ta kontakt med oss!

Vårt kontor ligger i gamle "Lysgården" på Eventyrlige Skaret, kort vei fra Molde sentrum. Det er mulig å låne vårt kontor for forskjellige arrangement.

 

 

​NJFF Møre og Romsdal disponerer store kontorlokaler og konferanserom i Lysgården på Skaret. Det er mulig å låne både et mindre møterom, det større konferanserommet vårt, eller hele lokalet. 

Møterommet har plass til ca 14 personer, og har projektor, lerret og whiteboard. ​

Konferanserommet vårt har plass til mange flere deltakere. Til daglig står det tre store bord og benker her med plass til ca 30 personer. Men dette kan lett ominnredes slik at det blir plass til flere personer. Foreløpig benytter vi flyttbar projektor og lerret som vi benytter ved kurs. Dette ønsker vi å oppgradere til en mer permanent og bedre løsning på sikt.

Vi har i tillegg til dette et lite, enkelt kjøkken hvor det er mulig å lage til litt enkel mat, koke kaffe m.m.

​Priser

 • Lokalforeninger av NJFF Møre og Romsdal låner lokalet gratis til enkle arrangement, møter og kurs. Ved forbruk av fylkeslagets egne ressurser (kopimaskin, internett, kjøkkenutstyr/kaffe/brus  o.l.) avtales dette i forkant
 • Andre betaler kr 500,- per dag, for enkle arrangement, møter og kurs.
 • ​For utleie til større selskapsarrangement fakturerer vi en pris på kr 1500,- for medlemmer og kr 2000,- for ikke medlemmer.

 

 

Leietaker rydder og vasker selv. Hvis det ønskes en annen ordning blir dette avtalt på forhånd.​

Ta kontakt for mer informasjon!

 

NJFF har et gratis tilbud til alle skoler, barnehager og SFO i Møre og Romsdal. Tilbudet gjelder aktivitetsdager som tilpasses skolens ønsker og nærmiljø. For å booke en aktivitetsdag med NJFF M&R, ta kontakt med vår friluftsveileder Håvard Wiggen.

For å gjøre det lettere og mer oversiktlig for dere har vi satt opp noen alternativer dere kan velge mellom. Tilpasning av aktiviteten bygger på den didaktiske relasjonsmodellen, og kan linkes direkte opp mot læreplanen i fag som kroppsøving, samfunnsfag, naturfag, og aktuelle valgfag. Skolen kan også knytte andre fag som norsk, engelsk, matematikk osv. opp mot aktivitetene som for- og etterarbeid til turene. Barnehager og SFO kan bruke tilbudet som en avveksling fra hva dere vanligvis gjør. Aktivitetsdagene kan brukes som et utgangspunkt for videre prosjektarbeid i klasserommet, eller som en ren avveksling fra hverdagsundervisningen. For at barna skal få et godt utbytte av aktivitetsdagen er det viktig at vi får så mye informasjon som mulig om gruppestørrelse, elevforutsetninger osv. på forhånd. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Aktivitetsalternativer

1:       Fiskedag i ferskvann
Barna får en innføring i tradisjonelt ferskvannsfiske. De lærer hvordan de skal gjøre klart fiskeutstyret, knyte knuter og gjennomgang av artskunnskap. Ved fangst av fisk får de lære å rense fisken og vi ser på fiskens anatomi. Ved heldagsarrangement tilbereder vi fisken på bål.
Gruppestørrelse: 5 - 20 deltagere (3-5 timer)

2:      Fiske i saltvann
Barna får en innføring i tradisjonelt saltvannsfiske fra land. De lærer hvordan de skal gjøre klart fiskeutstyret, knyte knuter og gjennomgang av artskunnskap. Ved fangst av fisk får de lære å rense fisken og vi ser på fiskens anatomi. Ved heldagsarrangement tilbereder vi fisken på bål.
Gruppestørrelse: 5 - 20 deltagere (3-5 timer)

3:       Matlaging ute
Barna får opplæring i hvordan de lager bål. Vi lager enkel men smakfull mat ute på tur, og spiser ute.
Gruppestørrelse: 5 - 20 deltagere (3 timer)

4:      Jakt og fangstradisjoner i Norge
Barna får lære om hvordan jakt og fangst har utviklet seg i Norge fra de første menneskene kom til landet etter siste istid og fram til i dag. En blanding av undervisning og praktiske aktiviteter.
Gruppestørrelse: 3 - 15 deltagere (3-5 timer)

5: Småviltjakt
Barna får være med på småviltjakt i et av terrengene vi har tilgjengelig for jakt. De får opplæring i sikkerhet på jakt, jaktformer, jakttradisjoner og jaktbare arter. Kun på høsten.
Gruppestørrelse: 3 - 10 deltagere (5 timer)

 

Tilleggsinfo om aktiviteter med NJFF Møre og Romsdal

 • Tilbudet er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune. For at disse midlene skal dekke så mange aktivitetsdager som mulig, er det noen utgifter som skolene selv må stå for:
   
 • Mat som elevene skal spise ute på tur har de enten med selv, eller skolen handler inn det som trengs av fellesmat. Handleliste utarbeides da på forhånd i samarbeid med NJFF i forhold til hvilken aktivitet som planlegges.
   
 • Skolen må selv stå for transport av elevene der det er nødvendig. Normalt forsøker vi å legge aktivitetene til skolens nærområde.
   
 • Skolen må stille med tilstrekkelig antall lærere i forhold til gruppens størrelse. Dette er viktig både for å opprettholde et godt læringsmiljø, men også for å ivareta sikkerheten til elevene. Skolen er ansvarlig for elevene som ved en vanlig skoledag. NJFF har egen ansvarsforsikring.
   
 • Vi kommer vanligvis til dere og arrangerer aktivitetsdagen. Vi finner i felleskap et egnet sted i nærheten av skolen. Hvis det ikke er mulig å arrangere aktivitetsdagen i nærheten av skolen kan flere av aktivitetene gjennomføres i umiddelbar nærhet til Skaret hvor vi har kontor og kurslokaler. Både ferskvannsfiske, matlaging ute og jakt og fangsttradisjoner kan holdes på Skaret

  Ta kontakt med vår friluftsveileder Håvard Wiggen hvis du ønsker mer info eller ønsker å gjøre en avtale om en aktivitetsdag for din skoleklasse.

   

  Send epost til [email protected] for mer info eller for å gjøre en avtale om en aktivitetsdag.

Fylkeslaget har en del utstyr som kan lånes av lokalforeninger eller medlemmer.

​Ta kontakt for lån av utstyr.