Styremøte 1 2023

Publisert: 15. mai 2023 kl. 13.25

Sist oppdatert: 15. mai 2023 kl. 13.28

Averøy jeger og fiskeforening

Sted: Kvernes skytebane

Dato: 04.03.2023

KL.15.30

 

Møtetype: Styremøte.

Møtetilrettelegger:

Ellen Myhre

Inviterte:

Kurt-Olav Sundsøy, Trine Sæther, Magne Ramsøy, og Otto Roaldsøy.

 

 1.  Godkjenning av innkalling
 • Godkjent
 1. Presentasjon av det nye styret
 • Kun 3 som møtte. Ellen, Trine og Otto. Presentasjon, og konstituering ved neste styremøte
 1.   Godkjenning av referat fra årsmøtet. Settes i protokoll.

- Protokoll sendes ut og godkjennes. Sendes inn etter signering.

4.  Vedtekter og kontingentsatsen etter årsmøtet sendt inn til NJFF. Sende inn Årsberetning,  årsregnskap, protokoll fra årsmøte, og skjema for momsrefusjon.

  - Sendes inn av Ellen

 

 

 1.  Årsplan, korrigere, og sette i verk. Portal, utvalgs ledere. Søknader.
 • Ingen korrigering, «undergrupper» setter i verk oppsatt årsplan. Rom for spontane, nye tiltak. Større investeringer, og investeringer som ikke betaler seg selv ved arrangement, tas opp i styret.
 1.  Politiattester, ny runde
 • Trine har oversikt, og ordner.
 1.  Publisering, medlems kontakt.
 1. Nettkurs portal.
 • Tas stilling til ved neste styremøte om det er behov for en til.
 1. Portal, ALT må legges ut her
 • ALT skal ut her, også terminlisteførte arrangement. Kurt Olav har ansvar, det foreligger en mal som skal fylles ut, og returneres Kurt Olav på det «undergrupper» skal arrangere.
 1. Facebook
 • Alt av info legges ut her også. I tillegg til SMS, epost og portal. For å nå flest mulig.
 1.  Avtale med jegerprøveinstruktører, og andre instruktører.
 • Det skal skrives ny kontrakt med instruktører.
 • Dersom det er noen som ønsker instruktørkurs Ajff kan ha nytte av, skal vi legge til rette.
 • De som får instruktørkurs, og oppdatering av eksisterende kurs av Ajff, forplikter seg til å holde kurs i regi av Ajff.
 1.  Aktivitetslogg. Ferdigstille
 • Logg for arrangement er laget, og sendes ut til utvalgsledere. Logg skal føres for lettere oversikt over økonomi, og for oppsummering til årsrapport. Ansvarlig for arrangement er også ansvarlig for å føre logg. Logg sendes til styrets leder etter endt arrangement.
 1.   Kiosk, finne en god løsning.
 • Vi oppretter kiosk VIPPS. Der blir varer logget, og vi får bedre oversikt. Kvittering for kjøp utenom det vi har i felles lager, legges ved LOGG.
 • Ved handling på COOP der vi har konto, SKAL arrangement navn, og handlers navn oppgis.

 

 1.  Jaktfelt gruppen.
 • VIPPS for trening og stevner. For å skille.
 • Vurdering av prisjustering ved styremøte der vi er fulltallig.
 1. Stevner. Hvem gjør hva?
 1. Opplæringsjakt?? Kan AJFF kjøpe x- ant. Dyr til dette i et vald?
 • Vi Undersøker videre muligheten for at AJFF kjøper x-ant dyr til opplæringsjakt.

 

 1.  Leirduegruppen.
 1. Priser
 • Junior 90 kr.
 • Utøvere til stevner, skal de få kjøpe ammunisjon til kostpris? Skal Ajff dekke NM til ungdom opp til 23 år?
 1. Stevner, hvem gjør hva?
 • Går av seg selv.
 • Ansvarlig ber om hjelp via våre kontakts kanaler. Hjelper MÅ ikke være tilknyttet det utvalget, kan være hvem som helst av medlemsmassen. Viktig å inkludere alle.

 

 1. Fiskegruppen
 1. Ferdigstille fiskeregler for Bae/bådalselva.
 • Eventuelle endringer må vurderes.
 1. Få godkjenning fra grunneiere til rydding langs elva.
 • Utvalget kontakter grunneiere på den grunn det er behov for rydding, og får en avtale.
 1. Fluekaste kurs?
 • Utvalget ser om de finner instruktør. Da Ajff ikke har egen instruktør.
 1. Henge opp Info. senest 1 juni.
 • Viktig å være tidlig ute, og få opp nok info skilt/plakater.

 

 1. Nordstemmet
 1. Gå igjennom kontraktsforslag vi fikk i retur.
 • Avventer videre tiltak, til Kvernes kommer med eventuelt tilbud. Reguleringsplan sentralt i forhold til videre samarbeid.
 • Styret har fått tilsendt, og leser igjennom til neste styremøte.

 

 1. Barn/Ungdom og kvinnegruppe
 1. Hvilke aktiviteter?
 • Lagt i årsplan. Noe kan komme spontant.
 1. Fiskesommer?
 • Midler er søkt, ved tildeling legges videre plan for dagen etter budsjett. Fiskestellutvalget sentral i denne aktiviteten.
 1. Dame skyting/Fiske?
 • Vi kan invitere til familiedag, åpendag, eventuelt ren dameskyting. Flere damer som har lyst å prøve.

 

 1. Verdier i laget. Finne lagringsplass, og forsikring.
 • Vi trenger umiddelbart mer lagringsplass, og godkjent lagringsplass. Vi må forsikre foreningens verdier.
 • Tar et møte med Kvernes for å lufte muligheter, og få svar på spørsmål om Alarm.
 • Otto innhenter regler om krav til godkjenning av lagringsplass osv.
 1. Nøkler. Innsamling, og utdeling med signering til de som skal ha.
 • Trine samler inn nøkler, lager oversikt, og kontrakt med de som skal ha nøkler.
 • Det kommer nytt låssystem på leirduebanen.
 1. Videre plan
 1. Møte med utvalgsgrupper
 • Utvalgsgruppene kan selv be om møte med styret dersom de har saker de ønsker å ta opp.

 

 1. Familiedag
 • Midler søkt
 1. Fremmedkultur
 • Midler søkt
 1. Medlemsmøter? Medlems kveld?
 • Styret kaller inn til medlemskveld, med underholdning, foredrag blant annet om jakt utenlands, og størje fiske.
 1. Rekrutering
 • Vi har mye midler tilgjengelig for barn og ungdom. Alle utvalgsgrupper er ansvarlige for å forsøke å rekruttere. Ta kontakt med styret for å høre hva som er tilgjengelig av midler til tiltak, ideer.
 1. Innkomne saker
 • Ingen
 1. Eventuelt
 • Ønske om å kjøpe inn refleksvester til arrangører ved aktiviteter/stevner. Og eventuelt andre rekvisitter. Forslag om at Magne undersøker videre på priser og hva som er tilgjengelig. Han har muligens kontakter.