MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt

Jaktutvalget i NJSPFL ser utfordring i at jegerstanden blir eldre og eldre etter som årene går. Rekruttering av nye jegere og ikke minst rekruttering av flere damer til å bli jegere, er en av de viktigste oppgavene utvalget ser for seg fremover.

                                     

En viktig faktor for rekruttering er at det finnes tilgjengelig jaktområder for nye jegere, både for de ferskeste som akkurat er ferdig med Jegerprøvekurset, og for uerfarne jegere som ønsker seg til skogen for jakt.
Det er en utfordring at mange av de nye jegerne som er ferdig med Jegerkurset faller fra og ikke blir med videre inn i jegerlivet som er en fantastisk aktivitet med naturopplevelse, sosialt samhold, utnytting og verdisetting av det naturen kan gi oss gjennom en god forvaltning av ressursene.
 
Vi planlegger med Opplæringsjakt nå i høst for de som er mellom 16 og 18 år og INTROjakt for de mere voksne, men uerfarne jegerne.
Informasjon og påmelding vil du finne under Kalenderen på denne hjemmesiden og på NJSPLF sin Facebookside.
 
I vårt leide jaktområde kan det bli aktuelt med utleie av jakt utover høsten i 2022, men dette vil vi komme tilbake til når vi har planene klare.
 
Jaktutvalget planlegger/viderefører bl.a. følgende aktiviteter i 2022:
 
Opplærings- og Introjakt
Gjestejegerjakt