Jaktskyting er en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer.
For å bli en dyktig jeger trengs det en viss porsjon praksis, deriblant skytetrening.

Skyting

Nesset Jeger- og Sportsfiskerlag (NJSPFL) ønsker som en medlemsorganisasjon for bygdas jegere å kunne tilby skyteaktiviteter utenom de faste tradisjonelle målene på 100 meter.

​​​I Nesset kommune finnes det i dag flere skytterlag med skytebaner der jegerne i kommunen kan gjennomføre sine treningsskytinger og oppskytinger til storviltprøven.

Pr. i dag har ikke NJSPFL eget skyteanlegg for skyteaktiviteter, bl.a. leirduebane og elgbane for sine medlemmer.

For laget er det en lang vei å gå for at eget skyteanlegg kan bli en realitet, men vi vil så absolutt arbeide for at dette skal bli et tilbud for våre medlemmer på sikt.

Det må skaffes tilveie grunn gjennom langsiktig avtale med grunneier, reguleringsplan-/er må utarbeides og godkjennes, byggeplaner må godkjennes, finansering må etableres – så det er en lang vei å gå.

 

NJSPFL er avhengig av en medlemsmasse som i antall viser interesse for laget og de aktivitetene laget driver og planlegger for, både på kort og lang sikt.

Det er en utfordring og en balansegang for å rekruttere nye medlemmer, når vi ikke har de ønskede aktivitetene.

Men, vi håper at jakt- og fiskeinteresserte sambygdinger og andre har tro på det laget arbeider for og blir med på laget.

 

Vi har pr. i dag dialog med skytterlag som er interessert i et fremtidig samarbeid, der vi etter hvert kanskje kan realisere de tankene og planene vi har for våre medlemmer.

Det kan være veien å gå for laget, et samarbeid om eksisterende anlegg og utvikle dette til å omfatte de ønskede skyteaktivitetene.

 

NJSPFL vil holde våre lesere og medlemmer oppdatert på det som laget planlegger og utvikler.

 

Våre skyteaktiviteter vil bli annonsert på disse sidene og på vår Facebookside.